Latvijas lielākā tirgus un sociālo pētījumu organizācija Baltic Data House grupa (BDH grupa) ir kļuvusi par Eiropas lielākā pētnieciskā koncerna Taylor Nelson Sofres (TNS ) sastāvdaļu un pārstāvi Latvijā.

2001. gada 30. janvārī tika parakstīts līgums, saskaņā ar kuru TNS kļūst par 100% MDC Research Group (MDC grupa) īpašnieku. Līdz ar to MDC grupa (29 mlj USD gada apgrozījums, 680 darbinieki), kas ir lielākais mārketinga un mediju pētnieciskais tīkls Austrumu un Ziemeļeiropā un aptver Somiju, Baltijas valstis, Krieviju, Ukrainu un Kazahiju, pievienojas TNS globālajam koncernam.

Apvienošanās rezultātā par TNS globālā tīkla pārstāvēm Latvijā kļūst Baltic Data House grupas firmas Baltijas Datu nams (pilna servisa mārketinga pētījumu aģentūra), BMF Gallup Media (mediju un reklāmas pētījumi), Profindex Latvija (mazumtirdzniecības pētījumi) un Latvijas Sociālo pētījumu centrs (lauka darba aģentūra), kurās līdz šim būtiska (virs 50%) īpašuma daļa piederēja MDC grupai.

TNS ir Eiropas vadošā tirgus pētījumu kompānija un ceturtā lielākā pasaulē. Tā darbojas 80 valstīs un tās struktūrās nodarbināti vairāk kā 6000 speciālistu. TNS kopējais gada apgrozījums pārsniedz 650 mlj USD (sīkāk sk. www.tns-global.com)

Līdz ar šīm izmaiņām BDH grupas firmas iegūst jaunas iespējas izmantot mūsdienīgas pētnieciskās tehnoloģijas un metodes, attīstīt jaunus pakalpojumus informācijas iegūšanas, mārketinga speciālistu apmācības un konsultāciju jomās. Latvijas un Baltijas uzņēmējiem, kas vēlas iziet starptautiskā tirgū, nu būs iespēja nepastarpināti iegūt būtisku informāciju par globālajām tendencēm un tirgus specifiku dažādās valstīs. Savukārt BDH grupā nodarbinātajiem speciālistiem paveras daudzkārt plašākas izaugsmes un karjeras iespējas, ar savu pieredzi un zināšanām iekļaujoties pasaules mēroga kompānijas darbā.