Ir noskaidrots Pasaules iedzīvotāju viedoklis par ASV traģēdiju
Gallup Internation Association ietilpstošā pētnieciskā firmā Roy Morgan International ir darījusi zināmus aptaujas rezultātus Lielbritānijā, Austrālijā, Jaunzēlandē un ASV, un apgalvo, ka šo valstu iedzīvotāji spēcīgi atbalsta iespējamos ASV uzbrukumus tām valstīm, kurās mitinās 11. septembra traģēdijā vainojamie teroristi. Rezultāti redzami 1. tabulā.

1. tabula. Respondentu uzskati par ASV tālāko rīcību.
Aptaujāti valstu iedzīvotāji no 18 gadu vecuma.
Jautājums: Ja teroristi identitāte ir zināma, vai ASV valdībai būtu jāuzsāk militārs uzbrukums valstij, kurā šie teroristi atrodas
.

Atbildes (%) ASV Lielbritānija Austrālija Jaunzēlande
Jā, būtu jāuzbrūk
65
42
49
42
Nē, nebūtu
18
36
39
46
Grūti pateikt
17
22
12
12
Kopā
100
100
100
100
Datu avots: Roy Morgan International

Atbilžu analīze liecina, ka vīrieši vairāk nekā sievietes atbalsta uzbrukumu. ASV 74% vīriešu un 57% sieviešu uzskata, ka valdībai būtu jārīko militārs uzbrukums.

Tāpat kā Latvijā, pētījumā tika jautāts, kāda veida uzbrukumi būtu jārīko – vai tikai militāriem objektiem, vai arī gan militāriem, gan civiliem objektiem. Respondentu atbildes dažādās valstīs atspoguļotas 2. tabulā.

2. tabula. Uzbrukuma objekts.

Atbildes (%) ASV Lielbritānija Austrālija Jaunzēlande
Civiliem un militāriem objektiem
21
9
12
12
Tikai militāriem objektiem
62
63
62
59
Nevajadzētu uzbrukt vispār
6
14
16
17
Grūti pateikt
11
14
10
12
Kopā
100
100
100
100
Datu avots: Roy Morgan International

Sīkāk par kompāniju Roy Morgan Research – http://www.roymorgan.com