Televīzijas skatīšanās 2001. gada septembrī
TNS BMF ir sagatavojusi pārskatu par televīzijas skatīšanos šā gada septembrī. Tabulās atrodams skatīšanās laika sadalījums, kā arī neliels ieskats būtiskākajās ziņu raidījumu auditorijas izmaiņās, kuras ir viennozīmīgi saistītas ar 11. septembra traģiskajiem notikumiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Dati iegūti ar TV metru metodes palīdzību, mērot iedzīvotāju televīzijas skatīšanās ieradumus visā Latvijā. Pētījumā piedalās iedzīvotāji no 4 gadu vecuma. Skatīšanās laika sadalījuma aprēķinos tiek iekļauti arī citi televīzijas kanāli, kas pieejami iedzīvotājiem caur satelītu vai kabeļu televīziju, kā arī video skatīšanās.

Skatīšanās laika sadalījums % 2001. gada septembrī (03.09.2001-30.09.2001)

    LNT 26%
   LTV-1 16%
   LTV-2 4%
   ORT (TEM) 8%
   TV3 14%
   Citi televīzijas kanāli 29%
   VIDEO 3%
 

Kopumā, televīzijas skatīšanās laika sadalījums septembrī ir palicis stabils. Septembra traģiskie notikumi ir spēcīgi ietekmējuši 11.datumam tuvāko dienu ziņu raidījumu auditorijas. Skatītāko ziņu raidījumu auditoriju salīdzinājumu var aplūkot zemāk redzamajā tabulā. Salīdzinājumam – traģisko notikumu diena un parasta diena pirms tam.

Ziņu raidījumi, reitings %

Kanāls – raidījums
10. sep.
11.sep
LTV1 – Panorāma. Ziņas
13.2
17.3
LNT – LNT ziņas
7.2
9.5
LTV1 – Ziņu speciālizlaidums
8.0
LNT – LNT ziņu specizlaidums
8.0
LTV2 – Šodien (kr. val.)
2.7
4.8
LNT – LNT ziņas. Īsumā (16.57)
4.6
4.8
LNT – LNT ziņas. Īsumā (16.00)
3.4
4.0

Līdz ar sabiedrības paaugstināto interesi par notikumiem ārvalstīs, ziņu raidījumi sastāda lielāku, nekā ierasts, daļu no septembra skatītākajām programmām kopumā. Panorāmas ziņu komplekss atrodas skatītāko programmu galvgalī, kuru vidēji vērojuši 13,4% jeb 317 400 Latvijas iedzīvotāju. Starp 40 augstāko auditoriju sasniegušajām programmām ir atrodami arī LNT un LTV1 ziņu speciālizlaidumi, kā arī ierastais LNT ziņu bloks un raidījums “Nedēļa”.

Māris Naglis,
Tālrunis: 7096303
E-pasts: maris.naglis@tns.lv