Jaunie globālie Interneta pētījumu dati ir pieejami interesentiem
Jūlija sākumā tika apkopoti dati par Interneta lietošanu 36 pasaules valstīs, kas ir otrā globālā Interneta pētījumu atskaite, ko sagatavo TNS Interactive. Pētījumā, kurš tika veikts laika posmā no 2001. gada marta līdz maijam, piedalījās 42742 respondenti 36 valstīs. Citu valstu starpā piedalījās arī Latvija, Igaunija un Lietuva. Šīs valstis globālajā atskaitē tika iekļautas pirmo gadu, taču turpmāk pētījumu rezultāti par Baltijas valstīm būs biežāk pieejami ārvalstu interesentiem. Tas kļuvis iespējams, kopš vadošās Baltijas valstu tirgus pētījumu kompānijas iekļāvās Taylor Nelson Sofres koncernā.

Saskaņā ar pētījumu rezultātiem, 13% Latvijas iedzīvotāju lieto Internetu. Salīdzinot ar citām Baltijas valstīm, 33% Igaunijas un 9% Lietuvas iedzīvotāju lieto Internetu. Latvijā Interneta lietotāji ir pārsvarā gados jaunāki cilvēki, tā piemēram, vecuma grupā līdz 20 gadiem Internetu lieto 39% iedzīvotāju, vecumā 20-29 gadi – 24%, vecumā 30-39 gadi – 14%, vecumā 40-50 gadi – 7%, un tikai 1% vecumā virs 60 gadiem.

Pētījuma rezultāti liecina, ka no Interneta lietotājiem 3% Latvijas, 6% Igaunijas un 3% Lietuvas iedzīvotāju ir iepirkušies, izmantojot tā starpniecību. 7% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka plāno iepirkties ar interneta starpniecību tuvāko 6 mēnešu laikā. Kā galvenais cēlonis, kāpēc cilvēki neiepērkas ar Interneta starpniecību, tiek minēts fakts, ka ir daudz drošāk pirkt preses vai pakalpojumus veikalā, jo nav zināms, ko īsti iegādāsies, kā arī iepirkšanos veikalā respondenti atzīst par vieglāku un interesantāku.

Minētā pētījuma ietvaros tika mērīta arī mobilo telefonu lietošanas izplatība. Salīdzinot trīs Baltijas valstīs, atklājas, ka Igaunijā mobilo telefonu lieto 61% iedzīvotāju, Latvijā – 44% un Lietuvā 24% iedzīvotāju.