Pieejami jaunākie radio pētījumu dati
TNS BMF ir noslēgusi kārtējo pētījumu posmu un apkopojusi radio auditoriju mērījumu rezultātus par 2001. gada vasaras periodu. Pētījums ir veikts laika posmā no 2001. gada 7. maija līdz 5. augustam. Minētajā laika periodā ir aptaujāti 2276 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 – 74 gadiem.

Radio klausīšanās laika sadalījums, kas raksturo visa kopējā radio klausīšanās patērētā laika un konkrētai radio stacijai atvēlētā laika attiecību, liecina, ka visā Latvijas teritorijā klausītākās ir nacionālās apraides radio stacijas – Latvijas radio 1, Latvijas radio 2 un Radio SWH, kurām seko Radio “Bizness & Baltija”. Radio klausīšanās laika daļas visā Latvijā aplūkojamas 1. tabulā.

1. tabula: Radio klausīšanās laika sadalījums Latvijā

Latvijas Radio 1
17 %
Doma Laukums
3 %
Latvijas Radio 2
17 %
Klasika
1 %
Radio SWH
12 %
SWH+
5 %
Radio Amadeus
0 %
Star FM
5 %
Bizness & Baltija
9 %
Kristīgais Radio
1 %
Radio Mix FM
3 %
Radio 100 FM
3 %
Radio KNZ
0 %
Radio Skonto
4 %
Super FM
6 %
Citas radio stacijas
14 %

Minētajā laika periodā tika uzsākta radio klausīšanās vietas mērīšana, kas parāda, ka Latvijas iedzīvotāji darba dienās aktīvi klausās radio arī darba vietās (laika posmā no 9.00 līdz 18.00 radio darba vietā darbadienās ieslēguši līdz 40% radio klausītāju). Protams, pilnīgi atšķirīga situācija ir brīvdienās, kad radio klausīšanās vieta galvenokārt ir mājas.

Radio klausīšanās laika sadalījuma dati Rīgas iedzīvotājiem ir atšķirīgi – dati norāda uz sīvāku konkurenci radio staciju starpā, jo daudzām stacijām ir samērā līdzīgas klausīšanās laika daļas, kā arī novērojamas lielākas klausīšanās laika daļas krievu valodā raidošajām radio stacijām. Radio staciju klausīšanās laika sadalījums Rīgā aplūkojams 2. tabulā. Jāņem vērā, ka no visiem aptaujātajiem 723 bijuši Rīgas iedzīvotāji.

2. tabula: Radio klausīšanās laika sadalījums Rīgā

Latvijas Radio 1
12 %
Doma Laukums
3 %
Latvijas Radio 2
11 %
Klasika
0 %
Radio SWH
11 %
SWH+
11 %
Radio Amadeus
0 %
Star FM
5 %
Bizness & Baltija
16 %
Kristīgais Radio
1 %
Radio Mix FM
5 %
Radio 100 FM
6 %
Radio KNZ
1 %
Radio Skonto
7 %
Super FM
9 %
Citas radio stacijas
2 %

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv