Televīzijas skatīšanās tendences 2001. gadā
Jāatzīst, ka 2001. gads pats par sevi ir bijis dažādu notikumu pilns, kas nenoliedzami atspoguļojies ir Latvijas iedzīvotāju televīzijas skatīšanās ieradumos. Lai gan TNS BMF vēl nav paspējusi apkopot visus gada rezultātus, daudzas raksturīgās iezīmes var nosaukt jau tagad. Pašlaik pilnībā ir pieejami dati par laika posmu no 2001. gada 1. janvāra līdz 30. novembrim, decembra televīzijas skatīšanās dati pašlaik tiek apkopoti. Vērtējot rezultātus, jāņem vērā, ka dati vienmēr atspoguļo televīzijas skatīšanos mājās, tāpēc atsevišķos gadījumos, piemēram, hokeja spēļu auditorijas varētu būt lielākas, un tas ir atkarīgs no konkrēto spēļu translācijas laika un dienas.

Hronoloģiski sakārtojot notikumus, gada sākumā lielu iedzīvotāju uzmanību piesaistīja Pasaules hokeja čempionāta translācijas un Eirovīzijas dziesmu konkursa nacionālā atlase un paša 46. Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa translācija no Kopenhāgenas.

Kopumā 2001. gada pavasarī kaut vienu hokeja spēles translāciju ir noskatījušies 1 miljons 334 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju vecumā virs 4 gadiem. Visvairāk skatītāju piesaistījušas Latvijas spēles ar Norvēģiju (visas tiešraides spēles vidējā auditorija 13%), Ukrainu (attiecīgi 12%) un ASV (11%). Veiktie pētījumi liecina, ka ārpus mājas hokeju skatās galvenokārt rīdzinieki un gados jauni cilvēki. Skatīšanās ārpus mājas nepārsniedz 25% no kopējā apjoma.

Eirovīzijas dziesmu konkursa raidījumu sērijā (nacionālā atlase, dienasgrāmatas, konkurss), vislielāko uzmanību, protams, izpelnījās konkursa tiešraide, kuras vidējā skatītāju auditorija bija 17,5% Latvijas iedzīvotāju. Kopumā kaut uz mirkli šo raidījumu ieslēdza 712 000 Latvijas iedzīvotāju. Nacionālās atlases konkursa tiešraides skatītāju skaits bija mazāks, tomēr vidēji to noskatījās 15%.

Vasarā spilgtākais notikums ir Rīgas 800. gadu jubilejas svinības. Vairākas jubilejas pasākumu translācijas iekļuvušas augusta televīzijas raidījumu sarindojumu augšgalā. Tā rezultātā augustā skatītākais televīzijas raidījums ir “M.Brauns. “Sapnis par Rīgu””. Rīgas 800. gadu jubilejas svētku uguņošanas tiešraide ir sasniegusi savdabīgu rekordu. Līdz šim Latvijas televīzijas mērīšanas vēsturē nav novērots, ka televīzijas skatītāji visi kā viens izvēlētos vērot televīzijas ekrānā vienu un to pašu kanālu, vienu un to pašu raidījumu, jo ikdienā tas nav iespējams – gaumes un intereses ir tik dažādas. To praktiski izdevies panākt uguņošanas translācijai. No visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas tai vēlajā vakarā vispār bija ieslēguši televīziju, 85% skatījās svētku uguņošanu.

Lai gan septembra traģiskie notikumi ASV ir spēcīgi ietekmējuši 11.datumam tuvāko dienu ziņu raidījumu auditorijas, tomēr, kopumā, televīzijas skatīšanās laika sadalījums septembrī bija palicis stabils. Skatītāko ziņu raidījumu auditoriju salīdzinājumu var aplūkot zemāk redzamajā tabulā. Salīdzinājumam – traģisko notikumu diena un parasta diena pirms tam.

Ziņu raidījumi
Reitings %
10.Sep.
11.Sep.
LTV1 Panorāma. Ziņas
13.2
17.3
LNT LNT ziņas
7.2
9.5
LTV1 Ziņu speciālizlaidums
X
8.0
LNT LNT ziņu specizlaidums
X
8.0
LTV2 Šodien (kr. val.)
2.7
4.8
LNT LNT ziņas. Īsumā (16.57)
4.6
4.8
LNT LNT ziņas. Īsumā (16.00)
3.4
4.0

Līdz ar sabiedrības paaugstināto interesi par notikumiem ārvalstīs, ziņu raidījumi lielākā apjomā nokļuva septembra skatītāko televīzijas programmu sarindojuma augšdaļā.

Ja pievēršamies vairāk raidījumu sarindojumiem, tad nenoliedzami pirmajās vietās visa gada garumā atrodas kāds no LNT pēcpusdienas seriāliem – “Marimara” (raidīšanas laika vidējā skatītāju auditorija ir 19,6%) un “Neaizmirstamā” (attiecīgi 16%). Jāatzīst, ka arī citu televīzijas kanālu televīzijas seriāli iegūst samērā lielas skatītāju auditorijas.

Nobeigumā jāatzīst, ka televīzijas skatīšanās laika sadalījums visa gada garumā ir bijis samērā stabils. Lai gan oktobris Latvijas televīziju industrijā bija zīmīgs ar jauna kanāla – TV5 Rīga – dzimšanu, visas Latvijas mērogā nekādas lielas izmaiņas televīzijas skatīšanās laika sadalījumā tas neieviesa. Zināmas izmaiņas gan ir vērojamas Rīgas un tās apkārtnes reģionā. TV5 Rīgas ienākšana notika pakāpeniski – sākot ar 1. oktobri, jaunais kanāls guva arvien augstāku skatīšanās daļu no televīzijas skatītājiem Rīgā. Ja pirmajā nedēļā skatīšanās laika daļa Rīgā bija 2%, tad 3.5% liela daļa tika sasniegta ceturtajā raidīšanas nedēļā. TV5 Rīga tehniskais pārklājums daļēji sasniedza arī divu citu Latvijas reģionu televīzijas skatītājus – Vidzemi un Zemgali. Arī šajos reģionos kopumā bija vērojams TV5 auditorijas daļas pieaugums.