2001. gadā Baltijas reklāmas tirgus pieaudzis par 11%
07.03.2002. Reklāmas tirgus ‘neto’ apjoms (ieņēmumi) Baltijas valstīs pagājušajā gadā bija 167 miljoni eiro, kas ir par 17 miljoniem eiro vairāk nekā 2000. gadā. Lielākais reklāmas tirgus apjoms ir bijis Latvijā – 61 miljons eiro, tālāk seko Lietuva ar 57 miljonu un Igaunija ar 48 miljonu eiro reklāmas tirgus apjomu. Vislielākais reklāmas ieņēmumu pieaugums 2001. gadā bija novērojams Latvijā, ieņēmumi bija par 14% augstāki nekā 2000. gadā, Igaunijā reklāmas ieņēmumu pieaugums bija 11%, bet Lietuvā – 6%.

Visaugstākais reklāmas apjoms uz iedzīvotāju pagājušajā gadā bija Igaunijā – 35 eiro uz iedzīvotāju. Latvijā šis apjoms bija 26 eiro un Lietuvā – 16 eiro uz vienu iedzīvotāju. Salīdzinot ar Slovēniju, visveiksmīgāko ekonomiskās attīstības valsti Centrālajā un Austrumeiropā, kurā 1999. gadā reklāmas apjoms uz vienu iedzīvotāju bija 120 eiro, Baltijas valstīm vēl ir tāls ceļš ejams.

Lielāko daļu reklāmas tirgus sastāda preses reklāma – laikraksti 39,5% un žurnāli 12,0%, tam seko televīzijas reklāma – 31,7% un radio – 10,6%. Vides reklāmas daļa ir mazāka par 5%, un Interneta reklāmas apjoms ir bijis tikai 1% no visa reklāmas apjoma. Salīdzinot trīs Baltijas valstu reklāmas tirgu, preses reklāmas daļa no kopējā tirgus vislielākā ir Igaunijā, savukārt, Latvijā un Lietuvā lielāka tirgus daļa ir televīzijas reklāmai.

Datu avots ir reklāmas tirgus monitorings (ADEX), ko Baltijas valstīs veic starptautiskās mārketinga pētījumu firmas TNS pārstāvji Baltijā – TNS Emor (Igaunija), TNS BMF (Latvija) un TNS Gallup (Lietuva).

06.03.2001