Informācijas tehnoloģiju un Interneta izmantošana Igaunijas, Latvijas un Lietuvas uzņēmumos

Ir apkopoti TNS Baltijas Datu nama 2002.gada pavasarī veiktā pētījuma rezultāti par informācijas tehnoloģiju un interneta izmantošanu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas uzņēmumos.

Pētījuma rezultāti sniedz ieskatu Igaunijas / Latvijas / Lietuvas IT un Interneta tirgus vajadzībās un attīstības tendencēs. Šī informācija Jums palīdzēs pieņemt lēmumus IT un Interneta jautājumos.

Pētījuma struktūra:

I daļa: Pamata informācija
 • Datoru skaits un veids uzņēmumos, nākotnes plāni;
 • IT nodaļas esamība un tās funkcijas;
 • IT budžeta apjoms un struktūra 2001. gadā un 2002. gadā.
II daļa: IT
 • Zināšanas par IT uzņēmumiem;
 • Galvenie IT partneri;
 • Galvenie vietējie uzņēmumi – iekārtu un programmatūru (hardware and software) partneri;
 • Apmierinātība ar esošajiem IT partneriem, nākotnes nodomi;
 • IT partneru tēla novērtējums;
 • Programmatūru un serveru izmantošana, iegādes plāni.
III daļa: Internets
 • Zināšanas par interneta pakalpojumu sniedzējiem (Internet Service Providers / ISP);
 • Interneta pieslēguma esamība, nākotnes plāni, interneta pieslēguma veidi uzņēmumos;
 • Izmantotie ISP, varbūtība tos mainīt un apmierinātība ar tiem;
 • ISP tēla novērtējums;
 • Interneta izmantošanas galvenie mērķi;
 • Mājas lapas (homepage) esamība, tās izvietojums un administrēšana;
 • Intraneta esamība un tā attīstības plāni;
 • Interneta / intraneta risinājumu integrācija ar uzņēmuma uzņēmējdarbības lietišķo programmnodrošinājumu (finansu programmnodrošinājumu, CRM, HR utt.), nākotnes plāni;
 • Uzņēmumu interese par ASP (programmnodrošinājumu noma).

Izlase

Katrā valstī aptaujāti 500 uzņēmumi, intervējot par IT jomu atbildīgo darbinieku. Visās trīs valstīs izlases veidošanai tika izmantots Uzņēmumu reģistrs, uzņēmumi ir atlasīti pēc nejaušās izlases metodes. Pētījuma ģenerālās izlases kopums aptver visus Igaunijā / Latvijā / Lietuvā reģistrētos uzņēmumus.

Metode

Aptauja tika veikta, pielietojot datorizētās telefonintervijas (Computer Assisted Telephone Interviewing / CATI) metodi.

Rezultāts

Pētījuma rezultāti ir sagatavoti atskaites veidā, ietverot galveno rezultātu kopsavilkumu un secinājumus, sniedzot datu grafisko ilustrāciju. Pēc Jūsu izvēles varat iegūt:

 • Pilnu rezultātu atskaiti;
 • Atskaiti par vienu no pētījuma daļām:
  1. pamata informācija un dati par IT vai,
  2. pamata informācija un dati par internetu;
 • Apkopojošo atskaiti (neietver mērķa grupu analīzi).
Ir iespējams iegādāties pētījuma rezultātus par vienu, divām vai trijām valstīm. Pēc Jūsu pieprasījuma ir pieejama papildus analīze par katru pētījumā iekļauto tēmu. Pētījuma rezultāti var tikt analizēti dažādu uzņēmumu raksturojošo parametru griezumā (darbības sfēra, reģions, darbinieku skaits, apgrozījums un uzņēmējdarbības uzsākšanas gads).

Cena

Iegādājoties pētījuma datus, Jums tiks nodota pētījuma rezultātu izdruka vienā eksemplārā. Pētījuma rezultāti ir pieejami angļu valodā. Ir iespējams saņemt pētījuma rezultātus arī PDF formātā.

  Atskaite par vienu valsti Atskaite par trīs valstīm
Pilna atskaite 1650 LVL 4090 LVL
Atskaite par IT vai
internetu
865 LVL 2155 LVL
Apkopojošā atskaite 505 LVL 1250 LVL

Cenas ir norādītas bez PVN (18%).

Saziņas informācija

Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums!

22.05.2002

Ilva Pudule
Tālrunis: 7096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv