TNS BMF ir apkopojusi radio auditorijas mērījumu rezultātus par 2002. gada pavasari (04.02.2002–05.05.2002).

Šī perioda rezultāti tika gaidīti ar īpašu interesi. Tam par iemeslu ir radio Bizness & Baltija translācijas pārtraukšana un Radio SWH Rock aktīva iesaistīšanās radio tirgū. Nepamanītas nepalika arī saturiskās pārmaiņas Latvijas Radio programmās un Radio Nova aktivitātes. Visa perioda garumā Radio Nova sīvi cīnījās par savu eksistenci, janvāra sākumā pieteicot sevi kā latviešu radio, marta vidū mainot formātu, bet aprīļa sākumā pārtraucot darbību.

“Pavasaris 2002” rezultāti liecina, ka visas iepriekš minētās izmaiņas nav nozīmīgi ietekmējušas radio klausīšanās laika sadalījumu Latvijā. Tāpat kā iepriekšējā periodā arī tagad visklausītākās radiostacijas ir Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 2 un Radio SWH.

Rezultāti liecina, ka radiostacijas Bizness & Baltija translācijas pārtraukšana ir samazinājusi kopējo radio klausītāju skaitu Rīgā. Iepriekšējā periodā radio klausījās 85% rīdzinieku vecumā no 12-74, bet tagad 80%. Šīs izmaiņas atgādina ne tik senos notikumus 2000. gada ziemā, kad masu mediju grupa Bizness & Baltija noslēdza sadarbības līgumu ar Russkoje radio. Kopējais radio klausītāju skaits Rīgā tai laikā bija 77%, bet 2000. gada vasarā tas jau sasniedza 87%.

Pēc klausīšanās laika sadalījuma Rīgā “Pavasara 2002” periodā līdera pozīcijās ir izvirzījušās Latvijas Radio 1, Radio SWH+, Latvijas Radio 2. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu līderu pozīcijas būtiski nav mainījušās.

Nozīmīgs ir fakts, ka krievu valodā raidošās radiostacijas Bizness & Baltija auditorija pārsvarā bija Rīgā dzīvojošie cittautieši. Šīs radiostacijas translācijas pārtraukšana veicināja klausīšanās laika sadalījuma izmaiņas šajā mērķa grupā. Gandrīz trešdaļu no visa laika, ko Rīgā dzīvojošie cittautieši pavadīja klausoties radio tika veltīta Radio SWH+ (27%), pēc tam seko Radio 100 FM (16%), Latvijas Radio 4 (Doma Laukums) (13%) un Radio Mix FM ( 11%).

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv