TNS BMF ir apkopojusi radio auditorijas mērījumu rezultātus par 2002.gada vasaru (06.05.2002 – 04.08.2002). Šī perioda laikā dienasgrāmatas aizpildīja 2097 respondenti.

Vidēji vasaras periodā vismaz vienu radiostaciju bija klausījušies 81 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 12 līdz 74 gadiem. Vairums iedzīvotāju (79 %) radio bija klausījušies darbadienās, bet brīvdienās tikai 63 %. Salīdzinot iedzīvotāju sasniedzamību atkarībā no tautības var secināt, ka vairāk ar radio tika sasniegti latvieši t.i. 86 %, turpretī cittautieši tikai 74 %.

Salīdzinot “Vasara 2002” un “Pavasaris 2002” rezultātus var secināt, ka būtiskas izmaiņas radio klausīšanās laika sadalījumā Latvijā nav notikušas. Arī šajā periodā visklausītākās ir Latvijas Radio–2, Latvijas Radio–1 un Radio SWH .

Pēc klausīšanās laika sadalījuma Rīgā līdera pozīcijās atrodas Latvijas Radio–1 un Radio SWH+. Abām radiostacijām rīdzinieki ir veltījuši 15 % no kopējā radio klausīšanās laika. Nākamā klausītākā radiostacija ir Radio SWH (11 %). Uzmanības vērts fakts ir Radio 100 FM izvirzīšanās klausītāko radiostaciju sarakstā, jo arī šai radiostacijai rīdzinieki ir veltījuši 11 % no kopējā radio klausīšanās laika.

Klausīšanās laika sadalījums % Latvijā, 2002. gada vasara


Klausīšanās laika sadalījums % Rīgā, 2002. gada vasara

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv