Kā liecina TNS šodien publicētie otrā pētījuma par e-pārvaldes iespēju izmantošanu rezultāti, Latvijas iedzīvotāju īpatsvars, kas lieto internetu, lai piekļūtu valsts un pašvaldību mājas lapām, pēdējo 12 mēnešu laikā saglabājies nemainīgs. Tikai 8 % Latvijas iedzīvotāju ir izmantojuši iespējas, ko sniedz e-pārvalde, un tas ir tik pat daudz, cik pērn. Kopumā pasaulē vidējie rādītāji par šo laika periodu liecina, ka vērojams e-pārvaldes lietotāju skaita pieaugums par 4 % (no 26 līdz 30 %).

Līdz ar to 31 pētījumā iekļauto valstu vidū, Latvija ierindojas vienā no pēdējām vietām e-pārvaldes pakalpojumu pielietojuma ziņā.

No Latvijas iedzīvotājiem, e-pārvaldes pakalpojumus biežāk izmanto vīrieši (10 %) nekā sievietes (6 %). Citas būtiskas atšķirības, salīdzinot ar 2001.gada pētījumu, nav konstatētas.

Iedzīvotāji vecumā līdz 25 gadiem ir visaktīvākie e-pārvaldes pakalpojumu lietotāji – šajā grupā to izmanto 18 %, salīdzinot ar 1 % lietotāju vecuma grupā virs 55 gadiem. Kopumā e-pārvaldes pielietojums dažādās vecuma grupās ir palicis praktiski nemainīgs, salīdzinot ar 2001. gadu. Arī 2002. gadā e-pārvaldes lietotāji Latvijā pārsvarā ir cilvēki ar augstākiem ienākumiem un augstāku izglītības līmeni.

Priekšstati par e-pārvaldes lietošanas drošību 2002. gadā ir nedaudz uzlabojušies. 22 % Latvijas iedzīvotāju apgalvojuši, ka viņi justos droši, ja internetā būtu jāsniedz kredītkartes vai bankas konta numuri, norēķinoties par valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem. 2001. gadā par drošību pārliecināti bija 19 %. Šī pozitīvā tendence sakrīt ar pārējo valstu rādītājiem – 2002. gadā 23 % dažādu valstu iedzīvotāji pauduši pārliecību par interneta drošību, kamēr 2001. gadā – 14 %.

    Salīdzinājums pasaules valstu vidū:
  • Augstākais e-pārvaldes lietotāju īpatsvars vērojams Zviedrijā – 57% no visiem iedzīvotājiem, Norvēģijā – 56%, Singapūrā un Dānijā – katrā 53 %. Šajās valstīs kopumā ir arī vislielākais interneta lietotāju īpatsvars – aptuveni 80 % no šo valstu iedzīvotājiem ir interneta lietotāji.
  • Austrumeiropas (postkomunisma valstīs) valstīs e-pārvaldes izmantošanas līmenis svārstās no 3 % Ungārijā līdz 31 % Igaunijā. Salīdzinot ar pārējām Austrumeiropas valstīm, Latvijā un Lietuvā e-pārvaldes iespējas tiek izmantotas relatīvi maz – abās valstīs to izmanto 8 % iedzīvotāju. Līdzīgas tendences vērojamas interneta lietotāju ziņā – uz aptaujas brīdi pēdējā mēneša laikā internetu bija lietojuši 38 % Igaunijas iedzīvotāju, kamēr Latvijā un Lietuvā attiecīgi 16 % un 14 % iedzīvotāju (vidējais interneta lietošanas rādītājs pasaulē ir 42 %).
  • Vidējais e-pārvaldes lietošanas rādītājs pasaulē ir 61 % no interneta lietotājiem. Augstākais e-pārvaldes lietotāju īpatsvars interneta lietotāju vidū vērojams Farēru salās (82 %), Dānijā un Norvēģijā (katrā 81 %), zemākais – Ungārijā (16 %). Austrumeiropas valstīs šī attiecība svārstās no 16 % Ungārijā līdz 77 % Igaunijā. Latvijā un Lietuvā e-pārvaldes lietotāju īpatsvars interneta lietotāju vidū atrodas zem vidējā pasaules rādītāja – attiecīgi 43 % Latvijā un 54 % Lietuvā.
  • Baltijas valstīs lielākais e-pārvaldes lietojuma pieaugums pēdējā gada laikā vērojams Igaunijā (no 25 % uz 31 %), Lietuvā vērojams samērā neliels pieaugums no 5 % līdz 8 %, savukārt Latvijā situācija palikusi nemainīga – 8 %.
  • Pasaulē e-pārvaldi vairāk izmanto vīrieši (33 %) nekā sievietes (26 %), un biežāk cilvēki vecumā līdz 35 gadiem.
  • 41 % no Latvijas iedzīvotājiem izjūt nedrošību par personiska rakstura informācijas, piemēram, bankas konta vai kredītkartes numura, nodošanu caur internetu. Vidējais valstu rādītājs pasaulē ir 63 %.
  • Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji izmanto e-pārvaldi, lai “meklētu informāciju” (7 %) un “veiktu maksājumus” (piemēram, norēķinātos par valsts vai pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem internetā ar kredītkarti vai izmantojot bankas kontu) (2 %).

Kopsavilkums par Latvijas e-pārvaldes 2002. gada pētījuma rezultātiem ir pieejams latviešu valodā ( !NOT AVAILABLE) PDF formātā vai angļu valodā ( !NOT AVAILABLE) PDF formātā. Kopsavilkums (angļu valodā) par visām valstīm pieejams: www.tnsofres.com/gostudy2002

Ilva Pudule,
Tālrunis: +371 67096300
E-pasts: ilva.pudule@bdh.lv

VAI (Starptautiskie kontakti):
Mica Quinn,
International PR Manager, TNS
Tālrunis: +44 (0)20 8967 4787
E-pasts: mica.quinn@tnsofres.com