Saskaņā ar TNS BMF veikto pētījumu e-Track 2002. gadā Internetu pēdējo sešu mēnešu laikā bija izmantojuši 18 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15-74 gadiem, bet 2001. gadā – attiecīgi 17 %.

Pēdējais, 2002. gada rudenī (29.07.2002 – 13.10.2002) veiktais, e-Track pētījums rāda pozitīvu tendenci – šajā laika posmā Internetu lietojis 21 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15-74 gadiem, salīdzinot ar to pašu periodu pirms gada, vērojams 5 % pieaugums.

    Kaut arī gada vidējais Interneta lietotāju skaita pieaugums ir niecīgs, vērojamas Interneta attīstībai pozitīvas tendences:
  • Pieaug datoru skaits mājās – 2002. gada rudenī 19 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15-74 gadiem mājās bija dators (2001. gadā – 14 %)
  • Arvien vairāk datoru mājās tiek pieslēgts Interneta tīklam. Tā 2002. gada rudenī 6 % iedzīvotāju mājās bija Interneta pieslēgums
  • Biežāk tiek izmantoti sabiedriskie Interneta piekļuves punkti. Tā 2002. gada rudenī 23 % Interneta lietotāji Internetam piekļuva tieši sabiedriskajos Interneta piekļuves punktos, kas ir pat mazliet vairāk kā mājās. Piekļuves punktus galvenokārt izmantoja cilvēki ar vidējiem un zemiem ienākumiem.

Biežāk apmeklētāko Interneta mediju sarakstā nav notikušas būtiskas izmaiņas un biežāk apmeklētie Latvijas Interneta mediji ir Delfi, TvNet, Apollo, Saraksta 7/8 vietu dala mobilo telefonu operatori LMT un Tele2.

Pētījumi e-Track un e-Ratings tiek veikti BMF Latvijas nacionālā mediju pētījuma ietvaros. Latvijas nacionālais mediju pētījums tiek veikts regulāri kopš 1992. gada. Tā mērķis ir iegūt informāciju par visu nacionālo drukāto mediju auditorijām, publisko, kabeļu un satelīta TV, radio, kino, par telefonu katalogu un uzziņu dienestu izmantošanu, par datoru, Interneta un elektroniskā pasta izmantošanu; informāciju par auditoriju raksturojošām pazīmēm.

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv