Saskaņā ar pēdējā TNS BMF ik ceturksni veiktā pētījuma e-Track & e-Ratings rezultātiem Internetu pēdējo 6 mēnešu laikā lietojuši 22 % jeb 392000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15-74 gadiem. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni nav vērojams nozīmīgs Interneta lietotāju skaita pieaugums.

Salīdzinot Interneta lietotāju skaitu dažādos Latvijas reģionos vērojama atšķirība starp Interneta lietotāju skaitu Rīgā un citiem Latvijas reģioniem. Rīgā Internetu pēdējo 6 mēnešu laikā ir lietojusi gandrīz trešā daļa iedzīvotāju vecumā no 15-74 gadiem, Internets joprojām galvenokārt pieejams galvenokārt tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo lielajās pilsētās.

Biežāk apmeklētāko Interneta lapu sarakstā nav vērojamas būtiskas izmaiņas. Joprojām pirmajās vietās atrodas Interneta portāli – Delfi, TVNET un Apollo. Interneta portālu Delfi pēdējo sešu mēnešu laikā apmeklējis 281 tūkstotis apmeklētāju jeb 72 % visu Interneta lietotāju. Šoreiz saraksta pirmajā 8-niekā ierindojies arī elektroniskā pasta serveris Inbox.

Pētījums e-Track & e-Ratings tiek veikts TNS BMF Latvijas Nacionālā Mediju Pētījuma ietvaros. Latvijas Nacionālais Mediju Pētījums tiek veikts regulāri kopš 1992. gada. Tā mērķis ir iegūt informāciju par visu nacionālo drukāto mediju, publisko, kabeļu un satelīta TV, radio un kino auditorijām, par telefonu katalogu un uzziņu dienestu izmantošanu, par datoru, Interneta un elektroniskā pasta izmantošanu; informāciju par auditoriju raksturojošām pazīmēm.

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv