Atbildes uz šo un citiem jautājumiem sniedz TNS Baltijas Datu nama Latvijā veiktais pētījums “Gallup International Post War Iraq Poll – Global Opinion” aptaujas ietvaros, kurā piedalījās gandrīz 32 tūkstoši cilvēku vairāk nekā 40 valstīs.

Trīs ceturtdaļas jeb 74% respondentu Latvijā uzskata, ka pasaule pēc nesenās kara darbības Afganistānā un Irākā ir kļuvusi par bīstamāku vietu, kamēr 17% iedzīvotāju ir pārliecināti par drošības pastiprināšanos. Vairumā pētījumā iesaistīto valstu vismaz puse aptaujāto atzīst, ka pēc kara darbības pasaule ir kļuvusi bīstamāka.

Latvijā ievērojamā sabiedrības daļā ASV un tās sabiedroto valstu kara darbība netiek attaisnota – divas trešdaļas jeb 66% tai attaisnojumu nesaskata.

Karš nevairos mieru un stabilitāti Vidējos Austrumos, nedz arī samazinās terorisma draudus. Lielākā daļa intervēto (72%) Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem nepiekrīt tam, ka notikušā kara rezultātā Vidējos Austrumos būs vairāk miera un stabilitātes, 79% nepiekrīt tam, ka terorisma draudi būtu ievērojami samazinājušies. Vairākums respondentu (75%) ir pārliecināti, ka reģionā nav iespējams miers, kamēr vien netiks atrisināta Izraēlas un Palestīnas problēma.

Divas trešdaļas iedzīvotāju Latvijā domā, ka pēdējie notikumi ir nopietni kaitējuši Apvienoto Nāciju organizācijai (ANO). Šāds noskaņojums vēl raksturīgāks cilvēkiem Igaunijā (71%) un prevalē arī citu valstu iedzīvotāju vidū, taču salīdzinoši mazāk tas izteikts Lietuvā (45%).

Atbildot uz jautājumu “Vai kara darbības Irākā rezultātā Jūsu attieksme pret Ameriku uzlabojās, pasliktinājās vai nemainījās?”, nedaudz vairāk par pusi (53%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju uzsvēruši, ka viņu attieksme nav mainījusies, divas piektdaļas jeb 40% pauduši negatīvas izmaiņas savā attieksmē pret ASV.

Mūsu valstī nedaudz lielāka iedzīvotāju daļa ASV ārpolitikas ietekmi uz Latviju vērtē pozitīvi (35%) nekā negatīvi (28% respondentu). Katrs piektais (jeb 20% iedzīvotāju) Latvijā uzskata, ka Amerikas ārpolitikai vispār nav nekādas ietekmes uz Latviju, kamēr 17% nav bijis noteikta viedokļa šajā jautājumā.

Latvijā aptauju veicis Baltijas Datu nams, laikā no 2003.gada 30.aprīļa līdz 6. maijam intervējot 523 iedzīvotājus vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Aptaujas metode – tiešā intervija.

Resursi
Preses relīze no Gallup International Association (Gellapa Starptautiskā Asociācija)
Pētījuma rezultāti 41 valstī

Ilva Pudule
Tālrunis: 7096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv