TNS Baltijas Datu nams (BDN) un TNS BMF globālā koncerna Latvijas aģentūras, kā arī Baltijas Sociālo zinātņu institūts, pārceļas uz jaunām telpām Kronvalda bulvārī 3.

Jaunās telpas ir iekārtotas tieši mūsu vajadzībām, apvienojot gan mūsdienu biroja prasības, gan mūsu specifiku – grupu diskusiju telpas, datorizēto telefoninterviju operatoru zāli, IT risinājumus utt. Priecājamies, ka turpmāk varēsim izmantot arī citas Citadeles biznesa kompleksa piedāvātās iespējas. Pārcelšanās galvenais mērķis ir radīt pēc iespējas labāku infrastruktūru, kas ļautu straujāk attīstīt jaunās pētnieciskās tehnoloģijas, aktivizēt analītisko un konsultatīvo darbību. Un, protams, veidot vidi, kurā arī mūsu klienti justos kā mājās.

Citadeles biroju kompleksa (biroju ēkas Citadeles ielā 12 un Kronvalda bulvārī 3) apsaimniekotājs Anda Heidemane:
“Esam gandarīti par veiksmīgo sadarbību ar BDN. Ar telpu nodošanu BDN esam noslēguši biroju ēkas Kronvalda bulvārī 3 (vēsturiskās Citadeles kazarmas) 1. kārtas rekonstrukciju. Šajā kārtā ietilpa arī telpu sagatavošana apdrošināšans kompānijām If Latvija un Sampo Dzīvība. Namīpašuma 2. kārtas rekonstrukciju paredzēts uzsākt šī gada jūlija mēnesī.”