2002. gādā Baltijas reklāmas tirgus apjoms bija 189 miljoni eiro, kas ir par 23 miljoniem eiro vairāk kā iepriekšējā gadā. Strauja reklāmas tirgus attīstība Baltijas valstīs ir pretstats ASV un Eiropai, kur reklāmas tirgus pieaugums mērāms tikai dažos procentos vai pat samazinās. Šī tendence ļauj prognozēt arī turpmāku Baltijas reklāmas tirgus pieaugumu.

Baltijā lielākais reklāmas tirgus apjoms ir Latvijā (69 miljoni eiro) un Lietuvā (68 miljoni eiro). Taču, salīdzinot reklāmas izdevumus uz vienu iedzīvotāju, visaugstākie tie ir Igaunijā (38 eiro), bet Latvijā un Lietuvā attiecīgi – 29 eiro un 19 eiro. Novērojama šī rādītāja izlīdzināšanās tendence visās Baltijas valstīs. Igaunijā reklāmas tirgus pieaugums 2002. gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu bija 8 %, Latvijā – 14 % un Lietuvā 18 %.

Baltijas lielākais reklāmas medijs ir prese. Reklāmas avīzēs sastāda 37 % no kopējā reklāmas tirgus apjoma, bet žurnālos – 12% un televīzijā – 34 %. 2002. gadā TV reklāmas tirgus daļa pieauga, bet savukārt presei samazinājās. Radio reklāmas apjoms sastādīja 10 % no kopējā reklāmas tirgus apjoma, vides reklāmai 6 %, bet Internetam – 1 %.

Reklāmas reģistra pētījumus veic starptautiskā koncerna TNS Baltijas uzņēmumi: TNS Emor – Igaunijā, TNS BMF – Latvijā, TNS Gallup – Lietuvā.

  Igaunija Latvija Lietuva Baltija
Kopējais tirgus apjoms (milj. EUR) 52 69,4 67,6 189
Pieaugums 8% 14% 18% 14%
Reklāmas izdevumi uz iedzīvotāju (EUR) 38 29 19 26
TV 24% 34% 41% 34%
Radio 10% 13% 8% 10%
Avīzes 45% 35% 32% 37%
Žurnāli 13% 12% 12% 12%
Vides reklāma 5% 5% 7% 6%
Internets 3% 1% 1% 1%
Kino NA 1% 0,1% 0,4%