TNS BMF ir apkopojusi radio auditoriju pētījuma rezultātus par 2003. gada vasaru. Pētījums tika veikts laika posmā no 2003. gada 5. maija līdz 3. augustam. Šī perioda laikā dienasgrāmatas aizpildīja 2013 respondenti – Latvijas iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem.

Salīdzinot pētījumu periodu “Pavasaris 2003” un “Vasara 2003” rezultātus, būtiskas izmaiņas nav notikušas. Vidēji vasaras periodā vismaz vienu reizi nedēļā radio bija klausījušies 83 %. Vairums iedzīvotāju (81 %) radio bija klausījušies darba dienās, bet 63 % iedzīvotāju – brīvdienās.

Radio klausīšanās laika sadalījumā nav notikušas būtiskas izmaiņas. Arī šajā periodā Latvijā radio klausītāji visvairāk laika veltījuši nacionālās apraides stacijām Latvijas Radio–2 (25 %) un Latvijas Radio–1 (15 %).

Rīgā, tāpat kā tas bija pavasara periodā, līdera pozīcijā atrodas Radio SWH+ (18 %). Nākamās klausītākās radiostacijas Rīgā ir Latvijas Radio–1, Latvijas Radio–2, Radio SWH un European Hit Radio.

1. grafiks: klausīšanās laika sadalījums % Latvijā, 2003. gada vasara

2. grafiks: klausīšanās laika sadalījums % Rīgā, 2003. gada vasara

17.09.2003

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv