TNS BMF  sadarbībā ar Latvijas Reklāmas asociāciju ir sagatavojis tradicionālo reklāmas tirgus gada pārskatu par 2003. gadu. Lai arī iepriekšējos divos gados reklāmas tirgu būtiski ietekmēja pašvaldību un Saeimas vēlēšanas, tomēr arī pagājušajā gadā reklāmas tirgus ir audzis par 6 %, salīdzinājumā ar 2002. gadu.

Arvien vērojama tendence preses reklāmas segmentā samazināties laikrakstu un pieaugt žurnālu daļai. Avīzes ir bijusi vienīgā mediju grupa, kurā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir vērojams kritums (-1 %), turpretī žurnālos ir sasniegts pieaugums 23 % apmērā. TV un radio noticis vienmērīgs pieaugums proporcionāli kopējam tirgum (+6 %).

Preses reklāma kopumā arvien sastāda lielāko daļu no kopējiem reklāmas tēriņiem medijos (45,8 %). Otrs lielākais medijs ir TV ar 33,5 %, tad radio ar 12,4 %, vides reklāma ar 5,5 %, Internets ar 1,9 %, kino ar 1,0 %.

2003. gadā starp lielākajiem reklāmdevējiem ir notikušas mazas izmaiņas, izņemot VP MARKET ienākšanu starp TOP 10 reklāmdevējiem Latvijā, kā arī telekomunikāciju kompāniju  LATTELEKOM  un LMT celšanos augšup šajā sarindojumā ieņemot, attiecīgi, 2. un 3. vietas. Pirmajā pozīcijā ar vislielākajiem ieguldījumiem reklāmā medijos, tāpat kā pagājušajā gadā, PROCTER & GAMBLE. Bez minētajām kompānijām topā ir atrodamas arī COLGATE-PALMOLIVE, ELCOR, KRAFT FOODS, TELE2, NESTLE, UNILEVER .

Reklāmas tirgus medijos 2003

  milj. LVL pret 2002.g. tirgus daļa
Avīzes 13,9 -1 % 32,4 %
Žurnāli 5,8 23 % 13,5 %
PRESE kopā 19,7 19,7 % 45,8 %
TV 14,4 6 % 33,5 %
Radio 5,4 6 % 12,4 %
Kino 0,4 33 % 1,0 %
Vide 2,4 7 % 5,5 %
Internets 0,8 69 % 1,9 %
KOPĀ 43,1 6 %

Resursi:
Prezentācija: Latvijas reklāmas tirgus apjomi 2003. gadā (Adobe Acrobat)

Kontaktinformācija:
t: 67096300
E-pasts: tns@tns.lv