Saskaņā ar TNS Baltijas Datu nama veiktās aptaujas datiem, Latvijas iedzīvotājiem nav viennozīmīgas attieksmes pret Einara Repšes valdības demisiju: negatīvi šādu bijušā premjera soli vērtējuši 32 % (negatīvi – 25 %, ļoti negatīvi – 7 %), bet pozitīvi – 34 % (pozitīvi – 24 %, ļoti pozitīvi – 10 %) respondentu, kamēr 34 % aptaujāto nav noteiktas attieksmes. Einara Repšes demisiju negatīvi salīdzinoši biežāk vērtē gados vecāki iedzīvotāji, kā arī Zemgales, Kurzemes un Vidzemes iedzīvotāji, kamēr 40 % no Rīgā aptaujātajiem pauž pozitīvu nostāju pret Ministru prezidenta demisiju.

Aptaujā tika iekļauts arī jautājums par iedzīvotājiem tīkamāko premjera amata kandidātu – lielākā daļa aptaujāto nav varējuši nosaukt nevienu Ministru prezidenta amata kandidātu, savukārt tie, kas nosaukuši kādu konkrētu amata kandidātu, visbiežāk minējuši Einaru Repši. Ievērojami retāk minēts arī Ainars Šlesers, Andris Šķēle un Guntars Krasts, kā arī Krišjānis Kariņš un Jānis Jurkāns. 13 % no aptaujātajiem atzinuši, ka vispār neredz piemērotu kandidatūru.

Einara Repšes kā Ministru prezidenta amata kandidāta atbalstītājiem tika uzdots papildu jautājums, vai viņi redz alternatīvu kandidatūru Einaram Repšem: aptuveni 70 % atzinuši, ka alternatīvu kandidatūru nevar nosaukt, savukārt tie, kas bija minējuši kādu alternatīvu, visbiežāk nosaukuši Krišjāni Kariņu. Kā alternatīvas Repšem minēti arī Andris Šķēle un Guntars Krasts.

Novērojams arī, ka tie, kas Repšes demisiju vērtējuši ļoti pozitīvi, salīdzinoši biežāk kā labāko premjera amata kandidātu minējuši Ainaru Šleseru, savukārt tiem, kuriem Ministru prezidenta demisija šķitusi negatīvi vērtējama, ievērojami biežāk kā premjera amata vienīgo kandidatūru minējuši Einaru Repši.

Aptauju TNS Baltijas Datu nams veica no 12. līdz 17. februārim, aptaujājot 500 iedzīvotājus visā Latvijā.

Kontaktinformācija:
Ilva Pudule
Tālrunis: 7096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv