Saskaņā ar TNS BMF veikto pētījumu 2004. gada pavasarī (pētījums veikts laikā no 26.01.2004 līdz 25.04.2004) Internetu Latvijā lietoja 24,7 % iedzīvotāju vecumā no 15-74 gadiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pētījuma periodu (13.10.2003-25.01.2004) nav vērojamas būtiskas atšķirības – 2003.-2004. gada ziemā Internetu pēdējo 6 mēnešu laikā lietoja 24,2 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15-64 gadiem.

Grafikā redzams, ka 74 % Interneta lietotāju to izmantoja pēdējo 7 dienu laikā, 15 % pēdējā mēneša laikā un 5 % – pēdējo 3 mēnešu laikā. Tikai 6 % no Interneta lietotājiem to izmantoja senāk kā pirms 3 mēnešiem. Tas nozīmē, ka kaut arī kvantitatīvi Interneta lietotāju skaits nepieaug – pieaug Interneta lietošanas intensitāte.

Apmeklētākais Interneta medijs joprojām ir portāls Delfi, kuru nedēļas laikā apmeklē 178 tūkstoši Interneta lietotāju. Delfi pozīcijas ir joprojām stabilas un tas apmeklētāju skaita ziņā stabili apsteidz tuvākos konkurentus TvNet, One, Inbox.

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv