TNS Baltijas Datu nams šī gada augusta beigās veica pētījumu par Latvijas iedzīvotāju gatavību jaunajai mācību sezonai. Pētījuma rezultāti liecina, ka 84 % ģimeņu Latvijā, kuru bērni mācās skolā, 1. septembri uzskata  par svētku dienu. 81 % no aptaujātajiem vecākiem apgalvoja, ka savus bērnus ir sagatavojuši skolai – nopirkuši visus vai lielāko daļu nepieciešamo mācību līdzekļu, apģērbu un citas lietas.

1. tabula
“Vai Jūs esat pilnībā sagatavojušies skolai, t.i. nopirkuši visus nepieciešamos mācību līdzekļus, apģērbu u.tml.?”

Visas nepieciešamās lietas ir nopirktas 41,2 %
Lielākā daļa ir nopirkta 40,0 %
Dažas lietas ir nopirktas 11,8 %
Praktiski nekas vēl nav nopirkts 7,1 %

Ģimenes izdevumi viena skolēna sagatavošanai skolai

Vecāki, viena skolēna sagatavošanai, iegādājoties mācību līdzekļus, apģērbu un citas skolai nepieciešamas lietas, vidēji iztērējuši 65 latus.

2. tabula
“Aptuveni, cik Jums izmaksāja viena bērna sagatavošana skolai?”

Līdz Ls 20 9,6 %
Ls 21 – 30 11,7 %
Ls 31 – 50 31,1 %
Ls 51 – 80 23,8 %
Ls 81 – 100 16,8 %
Ls 101 un vairāk 6,3 %

Par aptauju

Aptauju TNS Baltijas Datu nams veica no 25. līdz 29. augustam, regulārās Omnibusa aptaujas ietvaros aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotājus (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) visā Latvijā.

Kontaktinformācija:
Tālrunis: 7096300
E-pasts: tns@tns.lv