Vismaz deviņi no katriem desmit Latvijas iedzīvotājiem zina vai vismaz ir dzirdējuši par Eiropas Savienību (ES): 95 % aptaujāto vecumā no 15 līdz 74 gadiem 2004. gada jūlijā atzina, ka ES viņiem ir zināma organizācija. Šādu iezīmi atklāj TNS Baltijas Datu nama šī gada jūlijā starptautiskā pētījuma Voice of the People 2004 laikā veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja.

ES – Latvijā pazīstamākā starptautiskā organizācija

Latvijas iedzīvotāji visbiežāk ir dzirdējuši par tādām starptautiskām organizācijām kā ES un NATO (attiecīgi – 95 % un 92 %). Salīdzinoši arī ANO ir labi zināma Latvijas iedzīvotājiem – par to ir dzirdējuši 87 % aptaujāto iedzīvotāju. No četrām pētījumā aptvertajām starptautiskajām organizācijām ESAO (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) ir vismazāk zināma – par to ir dzirdējis katrs ceturtais aptaujātais (25 %).

Arī pārējās Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs divas biežāk zināmās organizācijas ir NATO un ANO. Savukārt ES, kas Latvijā ir viena no zināmākajām organizācijām, Centrāleiropā un Austrumeiropā, kā arī pasaulē kopā ir zināma krietni mazākam iedzīvotāju skaitam (attiecīgi – 70 % un 67 %).

Pasaulē kopā zināmākā starptautiskā organizācija ir ANO – par to ir dzirdējis vidēji katrs astotais no desmit aptaujātajiem vairāk nekā 60 pasaules valstīs (84 %). Plašāk ANO ir zināma Eiropā, Āfrikā, Ziemeļamerikā un Vidējos Austrumos (ANO ir zināma 9 no 10 iedzīvotājiem), bet mazāk – Āzijā un Klusā Okeāna valstīs (ANO ir zināma 7 no 10 iedzīvotājiem).

ANO – pozitīvākais organizācijas novērtējums

Iedzīvotājiem, kuriem bija zināmas aptaujā minētās organizācijas, tika lūgts paust viedokli par katru zināmo organizāciju. ANO ir organizācija, kurai ir vispozitīvākais tēls gan pasaulē, gan arī Latvijā.

Puse pasaules iedzīvotāju (50 %) un gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju (44 %) ir pauduši pozitīvu viedokli par ANO. Salīdzinot ar pasaules pētījuma datiem, Latvijas iedzīvotāji retāk ir pauduši negatīvu nostāju pret ANO, bet biežāk ir izteikušies, ka viņiem ir neitrāla attieksme.  

Lielākajā daļā pasaules valstu ANO tiek uztverta kā institūcija, kurai ir vislabākais tēls jeb vērtējums. Izņēmums ir Vidējie Austrumi, kur ES ir pozitīvāk vērtēta. Savukārt Ziemeļamerikā NATO ir novērtēta nedaudz pozitīvāk par ANO.

Pretrunīgs ES vērtējums Eiropas valstīs

Pasaules pētījuma dati atklāj, ka 45 % pasaules iedzīvotāju pozitīvi ir novērtējuši ES. Austrumeiropā un Centrāleiropā ES dala pirmo vietu ar ANO pozitīvo vērtējumu aspektā.

Daudz pretrunīgāka aina paveras, ja aplūko attieksmi pret ES Eiropā. Rietumeiropā pozitīvo vērtējumu īpatsvars ir tāds pats kā pasaulē, bet tas krietni atšķiras katrā valstī. ES vērtējums svārstās, sākot ar Austriju, kur ir zemākais pozitīvo vērtējumu skaits (25 % pozitīvo pret 31 % negatīvo vērtējumu), un beidzot ar Īriju, kurā pozitīvu vērtējumu par ES ir pauduši 71 % iedzīvotāju.

Latvija Austrumeiropas un Centrāleiropas valstu grupā ir tā valsts, kurā ir viszemākais pozitīvo vērtējumu skaits par ES: 37 % aptaujāto Latvijas iedzīvotāju 15–74 gadu vecumā pauž pozitīvu attieksmi pret ES (kopumā Austrumeiropā un Centrāleiropā tādu attieksmi pauduši 53 %), bet 16 % iedzīvotāju ir negatīva attieksme pret ES kā organizāciju (vidējais Austrumeiropas un Centrāleiropas rādītājs ir 6 %). Salīdzinājumam – vispozitīvāko attieksmi pret ES ir pauduši Albānijas iedzīvotāji (84 %), bet kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā – attieksme pret ES ir daudz pozitīvāka (attiecīgi 64 % un 49 %) nekā Latvijā.

Par aptauju

Aplūkotie jautājumi kopā ar pārējiem vairāk nekā 20 sociālpolitiskiem jautājumiem tika uzdoti starptautiskā pētījuma Voice of the People 2004 aptaujas laikā. Kopā pasaulē šī pētījuma laikā tika veiktas 50 000 intervijas vairāk nekā 60 valstīs, un tās atspoguļoja vairāk nekā 1 miljarda pasaules iedzīvotāju viedokli un attieksmi pret dažādiem aktuāliem jautājumiem. Latvijā pētījumu veica TNS Baltijas Datu nams no 2004. gada 14. līdz 18. jūlijam, regulārās Omnibusa aptaujas laikā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Latvijas izlase ir reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju kopumam un atspoguļo 1,8 miljonu mūsu valsts iedzīvotāju domas un viedokļus.

Kontaktinformācija:
Ilva Pudule,
TNS Baltijas Datu nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv