TNS BMF ir apkopojusi Nacionālā Mediju Pētījuma / Rudens 2004 rezultātus (26.07.2004–10.10.2004). Šajā periodā ar datorizētas tiešās intervijas (CAPI) palīdzību ir aptaujāti 1305 respondenti vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Nacionālā Mediju Pētījuma / Rudens 2004 rezultāti liecina, ka 97,5 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir lasījuši vismaz vienu no aptaujā iekļautajiem 268 preses izdevumiem.

Preses izdevumu grupu patēriņā saglabājas stabilas ilgtermiņa tendences. Šī gada rudenī vidēji 48,0 % Latvijas iedzīvotāju ir lasījuši vai caurskatījuši kaut vienu nacionālo dienas laikrakstu dienā (skatīt 1. grafiku). Salīdzinot ar vasaras pētījuma rezultātiem, šis rādītājs ir nedaudz pieaudzis, tomēr kopējais dienas laikrakstu lasītāju skaits, kas lasījuši kaut vienu no pēdējiem 6 kāda dienas laikraksta numuriem, ir palicis nemainīgs (62,5 %). Reģionālo izdevumu lasīšana saglabājas līdzšinējā apjomā – 48,5 % Latvijas iedzīvotāju ir lasījuši vietējos laikrakstus.

Kaut vienu nedēļas izdevumu (laikrakstu pielikumus, nedēļas avīzes un nedēļas žurnālus) nedēļas laikā izlasa 83,2 % iedzīvotāju, kas ir nedaudz vairāk kā vasaras periodā (80,8 %). Salīdzinot ar vasaras periodu nedaudz paaugstinājies laikrakstu pielikumu lasīšanas rādītājs, kurā savu artavu ir devuši pētījumā iekļautie 4 jauni laikrakstu pielikumi. Nedēļas laikraksti pašlaik saglabā savas pozīcijas. Arī nedēļas žurnālu lasītāju skaits, kam iepriekšējos gados bija vērojams pieaugums, salīdzinot šī rudens un vasaras periodus, ir palicis nemainīgs. Rudens perioda vienā nedēļā vidēji 41,6 % iedzīvotāju ir lasījuši kaut vienu laikrakstu iknedēļas pielikumu, 51,6 % – kaut vienu nedēļas laikrakstu, bet 47,8 % – kaut vienu nedēļas žurnālu.

1. grafiks: Preses izdevumu grupu vidējā auditorija, %

Šajā pētījuma periodā vidēji 43,0 % iedzīvotāju izlasīja kaut vienu mēneša žurnālu mēnesī, bet 5,6 % – kaut vienu ceturkšņa žurnālu ceturksnī.

Analizējot, cik preses izdevumu numurus lasa vai caurskata vidēji viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 74 gadiem, jāsecina, ka neliels pieaugums ir vērojams jau iepriekšminētajā laikrakstu pielikumu grupā – rudenī viens iedzīvotājs izlasa 1 laikrakstu pielikumu nedēļā (skatīt 2. grafiku). Pamazām palielinās arī reklāmas izdevumu auditorijas rādītāji. Ja 2003. gada rudenī viens Latvijas iedzīvotājs caurskatīja 0,2 reklāmas laikrakstus, tad šajā rudenī – 0,5.

2. grafiks: Izlasīto preses izdevumu numuru skaits vidēji vienam Latvijas iedzīvotājam vecumā no 15 līdz 74 gadiem

5 lasītākie preses izdevumi pēc viena numura vidējās auditorijas 2004. gada rudenī ir sekojoši:

Mērķa grupā  latvieši

1. Ieva

2. Privātā Dzīve

3. Diena

4. SestDiena

5. tv Diena/Diena

Mērķa grupā  cita tautība

1. TV televizionnaja programma

2. TeleProgramma s djadjei Misei

3. Rīgas Santīms

4. Subbota

5. Vestji Segodna

Nacionālie dienas laikraksti, salīdzinot 2004. gada rudens un vasaras periodus, ir saglabājuši līdzīgas pozīcijas:

Mērķa grupā  latvieši

1. Diena

2. Latvijas Avīze

3. Neatkarīgā Rīta Avīze

4. Vakara Ziņas

5. Dienas Bizness

Mērķa grupā  cita tautība

1. Vestji Segodna

2. Chas

3. Telegraf

4. Biznes & Baltija

5. Diena

Kopumā Latvijas iedzīvotāju lasīšanas ieradumu vispārējās tendences ir stabilas.

Nacionālā Mediju Pētījuma / Ziema 2004-2005 rezultāti būs pieejami 2005. gada 17. februārī.

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv