Latvijas politiskajiem līderiem ir pārāk liela vara un atbildība – šim apgalvojumam piekrīt gandrīz katrs septītais Latvijas iedzīvotājs vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem (69 %). Šādu tendenci uzrāda starptautiskā pētījuma Voice of the People 2004 laikā veiktā iedzīvotāju aptauja, ko Latvijā veica TNS Baltijas Datu nams.

Politiķiem ir liela vara, uzņēmēji reaģē uz spiedienu

Latvijas iedzīvotāji bieži piekrīt apgalvojumam, ka politiskajiem līderiem ir pārāk liela vara un atbildība (69 %), kā arī tam, ka viņi rīkojas neētiski (66 %), ir negodīgi (63 %) un reaģē uz spiedienu no cilvēkiem, kuri ir varenāki par viņiem (62 %).

Mazāk iedzīvotāju uzskata, ka politiskie līderi nav spējīgi, ir nekompetenti (44 %) vai pārāk jūtīgi uztver sabiedrības viedokli (32 %).

Savukārt attiecībā uz Latvijas biznesa līderiem iedzīvotāji visbiežāk ir attiecinājuši izteikumu, ka viņi reaģē uz spiedienu no cilvēkiem, kas ir varenāki par viņiem (51 %). Tāpat salīdzinoši bieži biznesa līderiem tiek piedēvētas tādas īpašības kā neētiskums (46 %), negodīgums (45 %), kā arī atzīmēts, ka viņiem ir pārāk liela vara un atbildība (41 %). Kopumā Latvijas uzņēmēji tiek uztverti daudz pozitīvāk nekā politiķi, jo biznesa līderiem divas reizes mazāk tiek piedēvēti apgalvojumi, ka viņi nav spējīgi, ir nekompetenti (19 %) un pārāk jūtīgi uztver sabiedrības viedokli (15 %), kas ir tikai likumsakarīgi, jo biznesa cilvēki daudz mazāk ir atkarīgi no sabiedrības viedokļa nekā politiķi.

Pasaule būs drošāka

Pētījuma laikā Latvijas iedzīvotāji vērtēja, vai, viņuprāt, nākamā paaudze dzīvos drošākā pasaulē. Jāatzīmē, ka mūsu valsts iedzīvotāji ir diezgan optimistiski noskaņoti, jo gandrīz puse no aptaujātajiem vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem uzskata, ka nākamā paaudze dzīvos mazliet vai pat daudz drošākā pasaulē (46 %). Vairāk nekā piektā daļa iedzīvotāju neprognozē lielas izmaiņas šajā jomā – viņuprāt, pasaule būs tāda pati (22 %). Tomēr ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju acīmredzot ir satraukti par drošību pasaulē, jo uzskata, ka pasaule būs mazāk vai pat stipri nedrošāka nekā šobrīd (25 %).

Nākamā paaudze dzīvos labāk

Attiecībā uz ekonomisko labklājību nākotnē Latvijas iedzīvotāji ir noskaņoti vēl pozitīvāk – 7 no 10 iedzīvotājiem domā, ka nākamajai paaudzei būs nedaudz vai pat daudz lielāka ekonomiskā labklājība nekā tā ir šobrīd (70 %). Gandrīz piektā daļa iedzīvotāju prognozē ekonomiskās labklājības stabilizāciju pašreizējā līmenī, jo, viņuprāt, nākamā paaudze dzīvos tādā pašā ekonomiskajā labklājībā (16 %). Savukārt gandrīz desmitā daļa iedzīvotāju ir nobažījušies par nākamās paaudzes labklājību, jo, pēc viņu domām, turpmāk būs nedaudz vai pat daudz mazāka ekonomiskā labklājība nekā šobrīd (8 %).

Par aptauju

Minētie jautājumi kopā ar pārējiem vairāk nekā 20 sociālpolitiskiem jautājumiem tika uzdoti starptautiskā pētījuma Voice of the People 2004 aptaujas laikā. Kopā pasaulē šī pētījuma laikā tika veiktas 50 000 intervijas vairāk nekā 60 valstīs, atspoguļojot vairāk nekā 1 miljarda pasaules iedzīvotāju viedokli un attieksmi pret dažādiem aktuāliem jautājumiem. Latvijā pētījumu veica TNS Baltijas Datu nams no 14. līdz 18. jūlijam, regulārās Omnibusa aptaujas laikā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotāju (vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem). Latvijas izlase ir reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju kopumam un atspoguļo 1,8 miljonu mūsu valsts iedzīvotāju domas un viedokļus.

Kontaktinformācija:
Ilva Pudule,
TNS Baltijas Datu nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv