Mazliet vairāk nekā 4/5 Latvijas uzņēmumu (jeb 81 % no aptaujātajiem) 2004. gada rudenī uzņēmumā izmantoja datorus. Skaitļos tas sastāda apmēram 34 tūkstošus uzņēmumu, kuros izmanto datorus.

Savukārt vairāk nekā 4/5 Latvijas datorizēto uzņēmumu (jeb 87 % no aptaujātajiem) 2004. gada rudenī uzņēmumā izmantoja datorus ar Interneta pieslēgumu. Skaitļos tas sastāda apmēram 29 tūkstošus uzņēmumu, kuros izmanto datorus ar Interneta pieslēgumu.

Šādas tendences atklāj TNS Baltijas Datu nama šī gada oktobrī veiktais Biznesa Omnibusa pētījums par uzņēmumu datorizāciju un Internetu.

Par aptauju

Aptauju TNS Baltijas Datu nams veica no 12. līdz 27. oktobrim, Biznesa Omnibusa aptaujas laikā intervējot 500 Latvijas uzņēmumu augstākā līmeņa vadītājus. Pētījums notika visā Latvijā, aptverot ekonomiski aktīvos uzņēmumus un valsts iestādes.

Kontaktinformācija:
Intars Āboms,
TNS Baltijas Datu nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: intars.aboms@tns.lv