Latvijas iedzīvotāji par visnopietnāko slimību uzskata vēzi. Gandrīz katrs trešais Latvijas iedzīvotājs vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem (30 %) piekrīt, ka vēzis ir visnopietnākā slimība Latvijā. Šādu tendenci uzrāda starptautiskā pētījuma Voice of the People 2004 laikā veiktā iedzīvotāju aptauja, ko Latvijā veica TNS Baltijas Datu nams.

Vēzis, AIDS un infarkts ir nopietnākās slimības Latvijā

No pētījumā minētajām slimībām Latvijas iedzīvotāji kā nopietnākās slimības Latvijā biežāk atzīmējuši vēzi (30 %), HIV / AIDS (26 %) un sirdslēkmes vai infarktu (24 %).

Mazāk iedzīvotāju uzskata, ka tuberkuloze ir nopietnākā slimība Latvijā (6 %), bet gandrīz desmitā daļa aptaujāto ir minējuši kādas citas slimības (9 %). Kā citas slimības biežāk ir minēts alkoholisms, arī narkomānija. Tāpat iedzīvotājus satrauc tādas slimības kā ērču encefalīts, gripa, hepatīts, cukura diabēts un citas retāk izplatītas slimības.

Arī visā pasaulē par nopietnāko slimību tiek uzskatīts Vēzis, bet HIV / AIDS tiek minēts kā otra nopietnākā slimība (attiecīgi 42 % un 27 % no visā pasaulē aptaujātajiem). Daudzos pasaules reģionos kā, piemēram, Āfrikā un Dienvidamerikā tieši HIV / AIDS tiek uztverts kā nopietnākā problēma (attiecīgi 56 % Āfrikas un 45 % Dienvidamerikas valstu iedzīvotāju to uztver par nopietnāko slimību savā valstī).

Lai arī gandrīz katrā Austrumu un Centrālās Eiropas valstī vēzis tiek uztverts kā nopietnākā slimība, dažās valstīs HIV / AIDS tomēr tiek minēts kā nopietnākā slimība – tāds viedoklis ir izplatīts Igaunijā un Krievijā, bet Ukrainā un Bosnijā Hercegovinā viedokļi līdzīgi sadalās starp HIV / AIDS un vēzi.

Jaunieši vairāk satraucas par HIV / AIDS

Visā pasaulē kopumā jaunieši (līdz 30 gadu vecumam) daudz biežāk kā pārējie iedzīvotāji atzīmē HIV / AIDS kā visnopietnāko slimību viņu valstī. Biežāk nekā katrs trešais jaunietis nosauc HIV / AIDS un līdzīgs skaits jauniešu nosauc vēzi (attiecīgi 36 % un 37 %). Savukārt vecuma grupā virs 50 gadiem cilvēki daudz biežāk min vēzi (47 %), bet retāk – HIV / AIDS (19 %).  

Kopumā pasaulē šī pētījuma ietvaros ir novērots, ka tajās valstīs, kurās HIV / AIDS tiek uzskatīts par nopietnāko slimību, jaunieši un sievietes ir tie, kuri salīdzinājumā ar pārējām iedzīvotāju grupām ir visvairāk noraizējušies par HIV / AIDS slimības nopietnību.

HIV / AIDS un globālie mērķi

Pasaules pētījuma dati rāda, ka valstīs, kurās HIV / AIDS tiek uztverts kā visnopietnākā slimība, kā globālais mērķis visbiežāk tiek minēta HIV / AIDS un citu slimību apkarošana (šie pētījuma dati tika publicēti šī gada 5.novembrī). Atgādinājumam, Latvijas iedzīvotāju vairākums kā globālo mērķi pasaulē un Latvijā minēja nabadzības izskaušanu (37 %), kam sekoja HIV / AIDS un citu slimību apkarošana (17 %).

Par aptauju

Minētie jautājumi kopā ar pārējiem vairāk nekā 20 sociālpolitiskiem jautājumiem tika uzdoti starptautiskā pētījuma Voice of the People 2004 aptaujas laikā. Kopā pasaulē šī pētījuma laikā tika veiktas 50 000 intervijas vairāk nekā 60 valstīs, atspoguļojot vairāk nekā 1 miljarda pasaules iedzīvotāju viedokli un attieksmi pret dažādiem aktuāliem jautājumiem. Latvijā pētījumu veica TNS Baltijas Datu nams no 14. līdz 18. jūlijam, regulārās Omnibusa aptaujas laikā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotāju (vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem). Latvijas izlase ir reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju kopumam un atspoguļo 1,8 miljonu mūsu valsts iedzīvotāju domas un viedokļus.

Kontaktinformācija:
Ilva Pudule,
TNS Baltijas Datu nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv