TNS, viena no pasaulē vadošajām tirgus informācijas un pētījumu grupām, izmantojot pasaulē zināmāko metodoloģiju TRI*M uzņēmumā iesaistīto pušu vadības analīzei, veikusi globālu korporatīvās reputācijas pētījumu.

Līdztekus 40 citām valstīm pētījumā noskaidrota vairāku nozaru reputācija Latvijā. Šīs nozares ir: veselības aprūpe, telekomunikāciju, banku un pasta pakalpojumi, lielveikali, politiskās partijas un uzņēmējdarbības vide Latvijā.

Džo Šariots (Jo Scharioth), TNS globālā TRI*M centra direktors, pavēstīja: “Mēs esam gandarīti, ka spējām tirgū piedāvāt tik plašu pētījumu. Šis ir plašākais šāda veida pētījums, un to bija iespējams veikt, vienīgi pateicoties mūsu plašajam pētnieciskajam tīklam un tajā strādājošajiem TRI*M konsultantiem visā pasaulē. Pētījuma visaptverošie rezultāti papildina mūsu informācijas datu bāzi, kas sniedz iespēju klientiem piedāvāt precīzu un globālu viņu nozares reputācijas pārskatu, ko var izmantot kā salīdzinājumu, pētot atsevišķu nozares uzņēmumu korporatīvo reputāciju.”

TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss Latvijā. Latvijas iedzīvotāju vērtējums

TRI*M korporatīvās reputācijas indekss skalā no – 50 līdz + 100.

Pētījums parāda, ka visās nozarēs Latvijas uzņēmumiem un institūcijām ir jāstrādā pie savas reputācijas uzlabošanas un nopietni jāapsver tās veidošanas un vadīšanas stratēģija.

Nav pārsteigums, ka viszemāk iedzīvotāji vērtējuši Latvijas politiskās partijas. Politisko partiju reitingi Latvijā nekad nav bijuši augsti, turklāt pētījuma veikšanas laikā Latvijā norisinājās vairāki politiskie notikumi, kas tikai varēja pasliktināt iedzīvotāju attieksmi pret politisko sistēmu Latvijā, piemēram, Ingrīdas Ūdres izvirzīšana eirokomisāres amatam, ierosinātās izmeklēšanas par partiju finansēšanu un tamlīdzīgi. Līdzīga negatīva politisko partiju reputācija ir arī Lietuvā. Igaunijā, lai arī iedzīvotāji politiķus vērtē negatīvi, rādītāji ir ievērojami augstāki nekā Latvijā un Lietuvā. Kopumā politisko partiju darbība vairumā pasaules valstu neatbilst iedzīvotāju cerībām, ko norāda gan to emocionālās pievilcības, gan kompetences trūkums TRI*M reputācijas indeksā.

Otra zemāk novērtētā nozare Latvijā ir veselības aprūpe. Arī šis rezultāts nav pārsteidzošs. Lai arī iedzīvotāji veselības aprūpes kvalitāti un sasniegumus vērtējuši tikai kā apmierinošus, tomēr atzinuši, ka veselības aprūpes sistēmai Latvijā drīzāk var uzticēties. Kopumā visās pētījumā iekļautajās valstīs medicīnas sektora reputācija ir zema, taču salīdzinoši nedaudz augstāki rādītāji ir Amerikā un Āzijas reģionā.

Neskatoties uz ekonomikas straujo attīstību, Latvijas iedzīvotāji mūsu valsts uzņēmējdarbības vidi vērtē visai piesardzīgi. Latvija, pēc iedzīvotāju domām, nav radījusi pietiekami pievilcīgu vidi pašmāju un ārvalstu investīcijām. Šis vērtējums atspoguļo to, kā iedzīvotāji personīgi uztver pašreizējo valsts ekonomisko situāciju un tās nākotni. Lai arī šis viedoklis nesaskan ar dažādu ekspertu viedokli un varētu tieši neietekmēt investoru aktivitātes, tomēr ir iespējams apgalvot, ka iedzīvotāji, komunicējot ar draugiem un partneriem no citām valstīm, veicina šāda Latvijas tēla veidošanos. Mūsu kaimiņi igauņi attiecībā uz savas valsts uzņēmējdarbības vidi ir nedaudz optimistiskāki, bet lietuvieši – pesimistiskāki nekā mēs. Tomēr jāatzīst, ka, salīdzinot ar ASV un Āziju, attieksme pret savu valsti kā uzņēmējdarbības vietu līdzīgi kritiska ir lielākajā daļā Eiropas valstu.

Kopumā Latvijas iedzīvotāju skatījumā privātās nozares reputācijas rādītāji ir augstāki nekā valsts sektora nozares reputācijas rādītāji.

Visaugstāk ir novērtēta Latvijas banku nozare. Neskatoties uz to, arī banku novērtējuma indekss nav pietiekami augsts, lai šobrīd varētu runāt par vispārēju pozitīvu banku reputāciju Latvijā privātpersonu vidū. Arī Latvijas bankām būtu vēl mērķtiecīgāk jāstrādā pie savas reputācijas uzlabošanas plašākā sabiedrībā, kas ir reāli sasniedzams mērķis, par ko liecina Igaunijas sasniegtie rezultāti, kur banku reputācijas rādītāji ieņem stabilu vietu pasaules labāko šīs nozares korporatīvās reputācijas rādītāju vidū. Tomēr jāatzīmē, ka Latvijas rezultāts atbilst vidējam rādītājam pasaulē un šī ir vienīgā nozare, kur Latvijā sasniegts pasaules līmenim atbilstošs reputācijas novērtējums un banku reputācija vērtēta līdzīgi kā Francijā un Lielbritānijā.

Pēdējos gados ievērojamu attīstību piedzīvojušo nozaru – telekomunikāciju nozares, kā arī mazumtirdzniecības nozarē darbojošos lielveikalu – reputācija kopumā pašreiz ir visai zema un Latvijā šie rādītāji ir zemāki nekā pārējās Baltijas valstīs. Turklāt šo sektoru reputācija Latvijā ir zemāka nekā nozaru vidējie rādītāji pasaulē. Līdzīgi šīm nozarēm novērtēta arī pasta pakalpojumu sniedzēju reputācija, kas norāda, ka šajās nozarēs strādājošajiem vadītājiem būtu nopietni jāizvērtē savu uzņēmumu reputācija un tās ieguldījums uzņēmuma attīstībā.

Saistītie resursi:
TRIM dashboard (salīdzinājums ar citām pasaules valstīm)
TRIM Latvijas atskaite
Globāls politisko partiju korporatīvās reputācijas pētījums
Globāls telekomunikāciju nozares korporatīvās reputācijas pētījums
Globāls veselības nozares korporatīvās reputācijas pētījums
Globāls banku nozares korporatīvās reputācijas pētījums
Globāls uzņēmējdarbības vides reputācijas pētījums
Globāls mazumtirdzniecības nozares korporatīvās reputācijas pētījums
Globāls