TNS Baltijas Datu nams, izmantojot pasaulē zināmāko metodoloģiju uzņēmumā iesaistīto pušu vadības analīzei – TRI*M, veicis korporatīvās reputācijas pētījumu banku nozarē. Tas ir plaša, globāla TNS tirgus informācijas un pētījumu grupas pētījuma sastāvdaļa.

Pētījums tika veikts 2004. gada 4. ceturksnī. Pētījumā, līdztekus 39 citām valstīm, noskaidrota banku pakalpojumu sniedzēju reputācija Latvijā. TRI*M korporatīvās reputācijas vadīšanas metode tika izveidota 2002. gadā, lai uzņēmumu vadītāji, investori un sabiedrisko attiecību speciālisti iegūtu tiem nepieciešamo informāciju par uzņēmuma reputāciju dažādās uzņēmumā iesaistītajās grupās (klientu, potenciālo klientu, žurnālistu, darbinieku, sabiedrības, piegādātāju, finansu sabiedrības, analītiķu u.tml.) un faktoriem, kas veicina labu reputāciju katrā no šīm grupām. Reputācijas pārvaldīšana patiešām ir izaicinošs uzdevums, jo veids, kādā panākt teicamu uzņēmuma reputāciju ir atšķirīgs katrā uzņēmumā iesaistīto pušu grupā.

Mūsdienu strauji mainīgajā darījumu vidē, ko virza dažādi notikumi un informācija par tiem, noturīgas uzņēmuma reputācijas izveide un uzturēšana vēl nekad nav bijusi tik būtiska, kā šobrīd. Spēcīga uzņēmuma reputācija rada paļāvību par uzņēmuma darbības sekmēm – kā šobrīd, tā arī nākotnē – un var nostiprināt uzņēmuma panākumus:

  • veicinot uzņēmuma peļņu piesātinātā tirgū;
  • piesaistot, motivējot un noturot talantīgus darbiniekus;
  • atturot konkurentus no ienākšanas tirgū;
  • piesaistot investīcijas un stratēģiskus darījumu partnerus;
  • sekmējot ieiešanu jaunos tirgos;
  • nosakot uzņēmuma finansiālo vērtību (tirgus kapitalizāciju).

TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss veidots no vairāku rādītāju novērtējuma. Šajā pētījumā tika veikta banku nozares vispārējās reputācijas analīze un katrs no respondentiem novērtēja to banku, kuras pakalpojumus izmanto galvenokārt. TRI*M indeksa pamatā ir respondentu atbildes uz šādiem jautājumiem:

Balstoties uz šiem rādītajiem tiek aprēķināts TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss, kurā tiek ietverts gan nozares kompetences vērtējums, gan tās emocionālā pievilcība.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem, banku nozarē darbojošos uzņēmumu reputācija Latvijā šobrīd ir salīdzinoši augsta. Šīs nozares TRI*M korporatīvās reputācijas indekss ir 50 punkti skalā no -50 līdz +100. Salīdzinājumā ar citās valstīs veiktajiem mērījumiem, šāds indekss atbilst vidējam rādītājam (sk. diagrammu zemāk) un kopumā tas norāda uz salīdzinoši labu banku reputāciju, kā arī liecina par labām iespējām bankām, strādājot pie savas reputācijas uzlabošanas, pilnveidojot tās veidošanas un vadīšanas stratēģiju, uzlabot savu reputācijas indeksu.

TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss. Banku pakalpojumu sniedzēju reputācija Latvijā iedzīvotāju vērtējumā

Instrukcija datu nolasīšanai: Rādītājs “Augstākie 10%” norāda reputācijas līmeni, ko sasnieguši 10 % labāko valstu šajā nozarē, TNS Globālās reputācijas pētījumā. TRI*M korporatīvās reputācijas indekss ir skalā no – 50 līdz + 100.

Aplūkojot iegūtos rezultātus pēc iedzīvotāju vecuma, varam konstatēt, ka Latvijā bankām ir izdevies radīt labāku reputāciju jaunākajās iedzīvotāju grupās kā vecāku iedzīvotāju vidū. Banku nozares TRI*M indekss iedzīvotāju grupā vecumā no 18 līdz 49 gadiem svārstās starp 51-52 punktiem, kamēr iedzīvotāju grupā vecumā no 50 līdz 59 gadiem tas ir 39 punkti, bet vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem – 47 punkti.

TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss. Banku pakalpojumu sniedzēju reputācija Latvijā iedzīvotāju vērtējumā

Salīdzinot Latvijas rezultātu ar kaimiņvalstīm – Lietuvu un Igauniju, jāatzīst, ka mūsu bankas ir atpalicēju lomā. Igaunijā TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss veido 66 punktus, bet Lietuvā tikai nedaudz labāks kā Latvijā – 51 punkts, kas 40 valstu vidū tās ierindo attiecīgi augstajā 5. un dalītajā 19.–21.vietā, kamēr Latvija šajā reitingā ieņem dalītu 22. –24. vietu.

TRI*M Korporatīvās reputācijas indeksa reitingi pasaulē

1. Dānija

81 punkti

2. ASV

73 punkti

3. DĀR

71 punkti

4. Norvēģija

68 punkti

5. Igaunija

66 punkti

 

19.–21. Lietuva, Slovākija, Honkonga

51 punkti

22.–24. Latvija, Ungārija, Indija

50 punkti

….

 

39. Argentīna

28 punkti

40. Japāna

2 punkti

Galvenais šī pētījuma uzdevums ir veicināt reputācijas nozīmes izvērtēšanu Latvijas uzņēmumu vidū paraugoties uz to globālā kontekstā.

Izmantojot TRI*M metodoloģiju, ir iespējams ne tikai novērtēt nozares un atsevišķu uzņēmumu reputācijas līmeni, bet detalizēti izpētīt reputāciju ietekmējošos faktorus katrā no uzņēmumā iesaistītajām pusēm, un noteikt prioritātes reputācijas veidošanā un komunicēšanā.

Šī pētījuma visaptverošie rezultāti papildina TNS Baltijas Datu nams informācijas datu bāzi, kas sniedz iespēju mūsu klientiem piedāvāt precīzu un globālu viņu nozares reputācijas pārskatu, ko var izmantot kā salīdzinājumu, pētot atsevišķu nozares uzņēmumu korporatīvo reputāciju Latvijā.

Par aptauju

Pētījums notika 2004. gada 4. ceturksnī, kopumā pasaulē tika veiktas 36 859 intervijas 40 valstīs. Latvijā aptauju TNS Baltijas Datu nams veica regulārās Omnibusa aptaujas laikā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotājus (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) visā Latvijā.

Kontaktinformācija:
Ilva Pudule
Tālrunis: 7096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv