TNS Baltijas Datu nams, izmantojot pasaulē zināmāko metodoloģiju institūcijās iesaistīto pušu reputācijas analīzei un vadībai – TRI*M, veicis Latvijas uzņēmējdarbības vides reputācijas pētījumu. Tas ir plaša, globāla TNS tirgus informācijas un pētījumu grupas pētījuma sastāvdaļa.

Pētījums tika veikts 2004. gada 4. ceturksnī. Pētījumā, līdztekus 38 citām valstīm, noskaidrota Latvijas uzņēmējdarbības vides reputācija. TRI*M korporatīvās reputācijas izpētes un vadīšanas metode tika izveidota 2002. gadā, lai institūciju vadītāji, investori un sabiedrisko attiecību speciālisti iegūtu tiem nepieciešamo informāciju par uzņēmumu, institūciju reputāciju dažādās ar tām saistītās grupās (žurnālistu, uzņēmēju, iedzīvotāju, finansu sabiedrības, analītiķu u.tml.) un faktoriem, kas veicina labu reputāciju katrā no šīm grupām.

Mūsdienu strauji mainīgajā darījumu vidē, ko virza dažādi notikumi un informācija par tiem, noturīgas valsts un tās uzņēmējdarbības vides reputācijas izveide un uzturēšana ir ļoti būtiska.

TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss veidots no vairāku rādītāju novērtējuma. TRI*M Indeksa pamatā ir respondentu atbildes uz šādiem jautājumiem:

Balstoties uz šiem rādītajiem tiek aprēķināts TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss, kurā tiek ietverts gan nozares kompetences vērtējums, gan tās emocionālā pievilcība.

Neskatoties uz ekonomikas straujo attīstību, Latvijas iedzīvotāji mūsu valsts uzņēmējdarbības vidi vērtē visai piesardzīgi. TRI*M korporatīvās reputācijas indekss ir 17 punkti skalā no -50 līdz +100. Šis vērtējums atspoguļo to, kā iedzīvotāji personīgi uztver pašreizējo valsts ekonomisko situāciju un tās nākotni. Lai arī šis viedoklis nesaskan ar dažādu ekspertu viedokli un varētu tieši neietekmēt investoru aktivitātes, tomēr ir iespējams apgalvot, ka iedzīvotāji, komunicējot ar draugiem un partneriem no citām valstīm, veicina šāda Latvijas tēla veidošanos.

TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss. Latvijas uzņēmējdarbības vides reputācija Latvijā iedzīvotāju vērtējumā

Instrukcija datu nolasīšanai: Rādītājs “Augstākie 10%” norāda reputācijas līmeni, ko sasnieguši 10 % labāko valstu šajā nozarē, TNS Globālās reputācijas pētījumā. TRI*M korporatīvās reputācijas indekss ir skalā no – 50 līdz + 100.

Aplūkojot viedokli par Latvijas uzņēmējdarbības vides reputācijas vērtējumu dažādās vecuma grupās, var konstatēt, ka labāka reputācija ir jaunākajās iedzīvotāju grupās salīdzinājumā ar vecāka gadagājuma cilvēkiem. TRI*M indekss iedzīvotāju grupā vecumā no 18 līdz 29 gadiem ir 24 punkti, kamēr iedzīvotāju grupā vecumā no 60 līdz 74 gadiem – tikai 4 punkti.

TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss. Latvijas uzņēmējdarbības vides reputācija Latvijā iedzīvotāju vērtējumā

Mūsu kaimiņi igauņi attiecībā uz savas valsts uzņēmējdarbības vidi ir nedaudz optimistiskāki, bet lietuvieši – pesimistiskāki nekā mēs. Tomēr jāatzīst, ka, salīdzinot ar ASV un Āziju, attieksme pret savu valsti kā uzņēmējdarbības vietu līdzīgi kritiska ir lielākajā daļā Eiropas valstu. No Eiropas Savienības valstīm tikai Īrija un Dānija ierindojas labāko valstu pieciniekā. Pētījuma autori Īrijas labo vērtējumu skaidro ar savas valdības pretimnākšanu starptautiskām kompānijām, piedāvājot izdevīgas nodokļu atlaides un kopīgas investīcijas. No uzņēmēju puses Īrijā izskan viedoklis, ka izvēloties to par sava biznesa atrašanās vietu, automātiski tiek garantēts augsti kvalificēts vietējais darbaspēks.

Latvija 39 valstu vidū ieņem 29. vietu.

TRI*M Korporatīvās reputācijas indeksa reitingi pasaulē

1. ASV

73 punkti

2. Austrālija

71 punkti

3. Īrija

69 punkti

4. Singapūra

68 punkti

5. Dānija

66 punkti

….

 

26. Igaunija

27 punkti

 

29. Latvija

17 punkti

 

33. Lietuva

10 punkti

37. Itālija

2 punkti

38. Portugāle

-8 punkti

39. Polija

-9 punkti

Galvenais šī pētījuma uzdevums ir veicināt valsts reputācijas nozīmes izvērtēšanu Latvijas institūciju vidū paraugoties uz to globālā kontekstā.

Par aptauju

Pētījums notika 2004. gada 4. ceturksnī, kopumā pasaulē tika veiktas 36 859 intervijas 40 valstīs. Latvijā aptauju TNS Baltijas Datu nams veica regulārās Omnibusa aptaujas laikā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotājus (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) visā Latvijā.

Kontaktinformācija:
Ilva Pudule
Tālrunis: 7096300
E-pasts: ilva.pudule@tns.lv