TNS Baltijas Datu nams, izmantojot pasaulē zināmāko metodoloģiju TRI*M uzņēmumā, kā arī institūcijās iesaistīto pušu vadības analīzei, veicis korporatīvās reputācijas pētījumu politiskajām partijām. Tas ir globāla TNS tirgus informācijas un pētījumu grupas pētījuma sastāvdaļa.

Pētījums tika veikts 2004. gada 4. ceturksnī. Līdztekus 37 citām valstīm pētījumā tika noskaidrota politisko partiju reputācija Latvijā. TRI*M korporatīvās reputācijas vadīšanas metode tika izveidota 2002. gadā, lai institūciju vadītāji un sabiedrisko attiecību speciālisti iegūtu tiem nepieciešamo informāciju par institūciju reputāciju dažādu iesaistīto grupu vidū (vēlētāju, potenciālo vēlētāju, žurnālistu, biedru, sabiedrības, analītiķu u.tml.) un faktoriem, kas veicina labu reputāciju katrā no šīm grupām.

Mūsdienu strauji mainīgajā vidē, ko virza dažādi notikumi un informācija par tiem, noturīgas reputācijas izveide un uzturēšana vēl nekad nav bijusi tik būtiska kā šobrīd. Spēcīga institūcijas reputācija rada paļāvību par darbības sekmēm – kā šobrīd, tā arī nākotnē – un var nostiprināt institūcijas panākumus:

  • veicinot institūcijas politiskās varas palielināšanos;
  • piesaistot, motivējot un noturot partijas biedrus;
  • paplašinot vēlētāju un atbalstītāju loku.

TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss veidots no vairāku rādītāju novērtējuma. Šajā pētījumā tika veikta politisko partiju vispārējās reputācijas analīze. TRI*M indeksa pamatā ir respondentu atbildes uz šādiem jautājumiem:

Balstoties uz šiem rādītājiem, tiek aprēķināts TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss, kurā tiek ietverts gan sektora kompetences vērtējums, gan tā emocionālā pievilcība.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem politisko partiju reputācija Latvijā šobrīd ir ārkārtīgi zema. Politisko partiju TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss ir –31 punkts skalā no –50 līdz +100. Salīdzinot ar veiktajiem mērījumiem citās valstīs, šāds rādītājs ieņem vietu starp 33 % zemāko rādītāju (sk. diagrammu zemāk), un kopumā tas norāda, ka Latvijas politiskajām partijām ir nepieciešams nopietnāk strādāt pie savas reputācijas uzlabošanas un apsvērt tās veidošanas un vadīšanas stratēģiju.

TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss. Politisko partiju reputācija Latvijā iedzīvotāju vērtējumā

Instrukcija datu nolasīšanai: Rādītājs “Augstākie 10%” norāda reputācijas līmeni, ko sasnieguši 10 % labāko valstu šajā nozarē, TNS Globālās reputācijas pētījumā. TRI*M korporatīvās reputācijas indekss ir skalā no – 50 līdz + 100. * Netika pētīts Ķīnā un Vjetnamā.

Aplūkojot iegūtos rezultātus pēc iedzīvotāju vecuma, varam konstatēt, ka Latvijā politiskajām partijām ir izdevies radīt labāku reputāciju jauniešu vidū. Politisko partiju TRI*M indekss iedzīvotāju grupā vecumā no 18 līdz 29 gadiem ir –20 punkti, kamēr iedzīvotāju vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem ir –40 punkti.

TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss. Politisko partiju reputācija Latvijā iedzīvotāju vērtējumā

Salīdzinot Latvijas rezultātu ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, jāatzīmē, ka Igaunijas iedzīvotāji savas politiskās partijas ir novērtējuši daudz augstāk, bet Lietuvas iedzīvotāju attieksme pret politiskajām partijām ir līdzīga kā Latvijā. Igaunijā TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss veido –5 punktus, un šāds rādītājs ieņem vietu starp 33 % augstāko rādītāju (sk. diagrammu iepriekšējā lapā) un starp visām pētījumā aptvertajām valstīm – 14. vietu. Kopumā tas norāda, ka politiskajām partijām Igaunijā ir pietiekami laba reputācija, salīdzinot globāli, lai arī korporatīvās reputācijas līmenis politiskajām partijām ir zems. Tas, ka Igaunijā šis rādītājs ir ar negatīvu zīmi, vairāk liecina par šī sektora specifiku un iedzīvotāju piesardzīgo attieksmi pret politiskajām partijām. Salīdzinājumam jānorāda, ka globāli politisko partiju TRI*M Korporatīvās reputācijas indeksa vidējais rādītājs ir –10 punkti.

Lietuvā TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss ir –32 punkti, kas Lietuvu ierindo 31. vietā, vienu pozīciju aiz Latvijas, kas ar –31 punktu ieņem 30. vietu starp 38 valstīm, kurās tika pētīta politisko partiju reputācija.

Polijā, kurā līdzīgi kā Baltijas valstīs vēl joprojām notiek demokrātijas konsolidācijas procesi, politiskajām partijām ir otrs zemākais reputācijas rādītājs (–43 punkti) starp visām pētījumā aptvertajām valstīm.

Partiju TRI*M Korporatīvās reputācijas indeksa reitingi pasaulē

1. Singapūra

61 punkts

2. Malaizija

49 punkti

3. Dānija

32 punkti

4. DĀR

22 punkti

5. Taizeme

21 punkts

….

 

14. Igaunija

–5 punkti

 

30. Latvija

–31 punkts

31. Lietuva

–32 punkti

 

37. Polija

–43 punkti

40. Japāna

–50 punkti

Visās iepriekš apskatītajās valstīs zemais indeksa rādītājs tiek skaidrots ar iedzīvotāju negatīvo attieksmi pret šo sektoru kopumā. Tam par pamatu bieži tiek minēti gan emocionāli faktori – eiforija pēc neatkarības atgūšanas, cerības uz strauju attīstību, cerību nepiepildīšanās un tā rezultātā vēl jo lielāka vilšanās –, gan arī skandāli, korupcija un solījumu nepildīšana, kas raksturo šo sektoru. Zemo indeksa rādītāju ietekmē arī tas, ka valstīs, kuras atguva neatkarību pēc Padomju Savienības sabrukuma, politiskais sektors ir ļoti sadrumstalots, ir daudz partiju, kas viena no otras atšķiras tikai ar personām. Šādā situācijā rodas aizdomas, ka partijas netiek veidotas, lai sasniegtu politiskus ideālus, bet gan kādus citus mērķus. Gluži loģiski, ka šāda situācija neveicina augstus reputācijas rādītājus.

Galvenais šī pētījuma uzdevums ir veicināt reputācijas nozīmes izvērtēšanu Latvijas politisko partiju vidū, paraugoties uz to globāli.

Izmantojot TRI*M metodoloģiju, ir iespējams ne tikai novērtēt sektora un atsevišķu partiju reputācijas līmeni, bet detalizēti izpētīt reputāciju ietekmējošos faktorus katrā no institūcijās iesaistītajām pusēm un noteikt prioritātes reputācijas veidošanā un komunicēšanā.

Šī pētījuma visaptverošie rezultāti papildina TNS Baltijas Datu nama informācijas datu bāzi, kas sniedz iespēju mūsu klientiem piedāvāt precīzu un globālu viņu nozares reputācijas pārskatu, ko var izmantot kā salīdzinājumu, pētot atsevišķu partiju korporatīvo reputāciju Latvijā.

Par aptauju

Pētījums notika 2004. gada 4. ceturksnī, kopumā pasaulē tika veiktas 36 859 intervijas 40 valstīs. Latvijā aptauju TNS Baltijas Datu nams veica regulārās Omnibusa aptaujas laikā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotājus (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) visā Latvijā.

Kontakti

Signe Kaņējeva
Tālrunis: 67096300
E-pasts: signe.kanejeva@tns.lv