TNS Baltijas Datu nams, izmantojot pasaulē zināmāko metodoloģiju TRI*M uzņēmumā iesaistīto pušu vadības analīzei, veicis korporatīvās reputācijas pētījumu telekomunikāciju nozarē. Tas ir globāla TNS tirgus informācijas un pētījumu grupas pētījuma sastāvdaļa.

Pētījums tika veikts 2004. gada 4. ceturksnī. Līdztekus 39 citām valstīm pētījumā tika noskaidrota telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēju reputācija Latvijā. TRI*M korporatīvās reputācijas vadīšanas metode tika izveidota 2002. gadā, lai uzņēmumu vadītāji, investori un sabiedrisko attiecību speciālisti iegūtu tiem nepieciešamo informāciju par uzņēmuma reputāciju dažādu uzņēmumā iesaistīto grupu vidū (klientu, potenciālo klientu, žurnālistu, darbinieku, sabiedrības, piegādātāju, finanšu sabiedrības, analītiķu u. tml.) un faktoriem, kas veicina labu reputāciju katrā no šīm grupām. Reputācijas pārvaldīšana patiešām ir izaicinošs uzdevums, jo veids, kā panākt teicamu uzņēmuma reputāciju, ir atšķirīgs katrai uzņēmumā iesaistīto pušu grupai.

Mūsdienu strauji mainīgajā darījumu vidē, ko virza dažādi notikumi un informācija par tiem, noturīgas uzņēmuma reputācijas izveide un uzturēšana vēl nekad nav bijusi tik būtiska kā šobrīd. Spēcīga uzņēmuma reputācija rada paļāvību par uzņēmuma darbības sekmēm – kā šobrīd, tā arī nākotnē – un var nostiprināt uzņēmuma panākumus:

  • veicinot uzņēmuma peļņu piesātinātā tirgū;
  • piesaistot, motivējot un noturot talantīgus darbiniekus;
  • atturot konkurentus no ienākšanas tirgū;
  • piesaistot investīcijas un stratēģiskus darījumu partnerus;
  • sekmējot ieiešanu jaunos tirgos;
  • nosakot uzņēmuma finansiālo vērtību (tirgus kapitalizāciju).

TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss veidots no vairāku rādītāju novērtējuma. Šajā pētījumā tika veikta telekomunikāciju nozares vispārējās reputācijas analīze un katrs no respondentiem novērtēja to telekomunikāciju uzņēmumu, kura pakalpojumus izmanto galvenokārt. TRI*M indeksa pamatā ir respondentu atbildes uz šādiem jautājumiem:

Balstoties uz šiem rādītājiem, tiek aprēķināts TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss, kurā tiek ietverts gan nozares kompetences vērtējums, gan tās emocionālā pievilcība.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem telekomunikāciju nozarē strādājošo uzņēmumu reputācija Latvijā šobrīd nav pārāk augsta. Šīs nozares TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss ir 37 punkti skalā no –50 līdz +100. Salīdzinot ar citās valstīs veiktajiem mērījumiem, šāds rādītājs ieņem vietu starp 33 % zemāko rādītāju (sk. diagrammu zemāk), un kopumā tas norāda uz nepieciešamību šīs nozares Latvijas uzņēmumiem nopietnāk strādāt pie savas reputācijas uzlabošanas un nopietni apsvērt tās veidošanas un vadīšanas stratēģiju.

TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss. Telefona pakalpojumu sniedzēju reputācija Latvijā iedzīvotāju vērtējumā


Instrukcija datu nolasīšanai: Rādītājs “Augstākie 10%” norāda reputācijas līmeni, ko sasnieguši 10 % labāko valstu šajā nozarē, TNS Globālās reputācijas pētījumā. TRI*M korporatīvās reputācijas indekss ir skalā no – 50 līdz + 100.

Aplūkojot iegūtos rezultātus pēc iedzīvotāju vecuma, varam konstatēt, ka Latvijā uzņēmumiem izdevies radīt labāku reputāciju jaunāku iedzīvotāju grupās nekā vecāku iedzīvotāju vidū. Telekomunikāciju nozares TRI*M indekss iedzīvotāju grupā vecumā no 18 līdz 29 gadiem ir 44 punkti, kamēr iedzīvotāju grupā vecumā no 60 līdz 74 gadiem – tikai 25 punkti.

TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss. Telefona pakalpojumu sniedzēju reputācija Latvijā iedzīvotāju vērtējumā

Salīdzinot Latvijas rezultātu ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, ir jāatzīst, ka mūsu uzņēmumi ir atpalicēju lomā. Lietuvā TRI*M Korporatīvās reputācijas indekss sastāda 48 punktus, bet Igaunijā vēl vairāk – 55 punktus, kas 40 valstu vidū tās ierindo attiecīgi 13. un 4. vietā, kamēr Latvija šajā reitingā ieņem tikai 31. vietu.

TRI*M Korporatīvās reputācijas indeksa reitingi pasaulē

1. Singapūra

60 punkti

2. DĀR

59 punkti

3. Īrija

57 punkti

4.– 5. Igaunija, Malaizija

55 punkti

….

 

13. Lietuva

48 punkti

 

31. Latvija

37 punkti

38.–39. Argentīna, Ķīna

22 punkti

40. Japāna

17 punkti

Galvenais šī pētījuma uzdevums ir veicināt reputācijas nozīmes izvērtēšanu Latvijas uzņēmumu vidū, paraugoties uz to globāli.

Izmantojot TRI*M metodoloģiju, ir iespējams ne tikai novērtēt nozares un atsevišķu uzņēmumu reputācijas līmeni, bet detalizēti izpētīt reputāciju ietekmējošos faktorus katrā no uzņēmumā iesaistītajām pusēm un noteikt prioritātes reputācijas veidošanā un komunicēšanā.

Šī pētījuma visaptverošie rezultāti papildina TNS Baltijas Datu nama informācijas datu bāzi, kas sniedz iespēju mūsu klientiem piedāvāt precīzu un globālu viņu nozares reputācijas pārskatu, ko var izmantot kā salīdzinājumu, pētot atsevišķu nozares uzņēmumu korporatīvo reputāciju Latvijā.

Par aptauju

Pētījums notika 2004. gada 4. ceturksnī, kopumā pasaulē tika veiktas 36 859 intervijas 40 valstīs. Latvijā aptauju TNS Baltijas Datu nams veica regulārās Omnibusa aptaujas laikā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotājus (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) visā Latvijā.

Kontakti

Signe Kaņējeva
Tālrunis: 7096300
E-pasts: signe.kanejeva@tns.lv