TNS BMF ir apkopojusi Nacionālā Mediju Pētījuma / Ziema 2004-2005 rezultātus (11.10.2004 – 30.01.2005). Šajā periodā ar datorizētas tiešās intervijas (CAPI) palīdzību ir aptaujāti 1308 respondenti vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Nacionālā Mediju Pētījuma / Ziema 2004-2005 rezultāti liecina, ka 98,2  % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir lasījuši vismaz vienu no aptaujā iekļautajiem 266 preses izdevumiem.

Preses izdevumu grupu patēriņā saglabājas stabilas ilgtermiņa tendences. Šajā ziemā, līdzīgi kā rudens pētījumā, vidēji 48,8  % Latvijas iedzīvotāju ir lasījuši vai caurskatījuši kaut vienu nacionālo dienas laikrakstu dienā (skatīt 1. grafiku). Arī reģionālo izdevumu lasīšana saglabājas līdzšinējā apjomā – 48,7  % Latvijas iedzīvotāju ir lasījuši vietējos laikrakstus.

Kaut vienu nedēļas izdevumu (laikrakstu pielikumus, nedēļas avīzes un nedēļas žurnālus) nedēļas laikā izlasa 83,6 % iedzīvotāju, kas ir līdzīgi kā rudens periodā (83,2 %). Salīdzinot ar rudens periodu, nedaudz paaugstinājies nedēļas laikrakstu un žurnālu lasīšanas rādītājs, kamēr laikrakstu pielikumi saglabā savas pozīcijas. Nedēļas žurnālu lasīšanas rādītāja pieaugumā savu artavu ir devuši pētījumā iekļautie 3 jauni izdevumi – latviešu valodā iznākošie „Marta” un „m²” un krievu valodā publicētais „ZZL”. Ziemas perioda vienā nedēļā vidēji 40,8  % iedzīvotāju ir lasījuši kaut vienu laikrakstu iknedēļas pielikumu, 53,5  % – kaut vienu nedēļas laikrakstu, bet 49,4  % – kaut vienu nedēļas žurnālu.

1. grafiks: Preses izdevumu grupu vidējā auditorija, %

Šajā pētījuma periodā vidēji 47,0  % iedzīvotāju izlasīja kaut vienu mēneša žurnālu mēnesī, bet 7,9  % – kaut vienu ceturkšņa žurnālu ceturksnī. Šie rādītāji, salīdzinot ar rudens periodu, ir pieauguši. Līdzīga tendence, lai gan ne tik izteikta, ir novērojama arī pirms gada.

Analizējot, cik preses izdevumu numurus lasa vai caurskata vidēji viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 74 gadiem, jāsecina, ka pieaugums ir vērojams jau iepriekšminētajās preses izdevumu grupās – ziemā viens iedzīvotājs izlasa 1 nedēļas laikrakstu un 1,1 nedēļas žurnālu nedēļā (skatīt 2. grafiku). Līdzīgi kā pirms gada, arī šajā ziemā pieaug mēneša žurnālu skaits, ko vienā mēnesī izlasa vai caurskata viens Latvijas iedzīvotājs (1,3).

2. grafiks: Izlasīto preses izdevumu numuru skaits vidēji vienam Latvijas iedzīvotājam vecumā no 15 līdz 74 gadiem

Nacionālā Mediju Pētījuma / Ziema 2004-2005 rezultāti liecina, ka 5 lasītākie preses izdevumi pēc viena numura vidējās auditorijas šajā ziemā ir sekojoši:

Mērķa grupā latvieši Mērķa grupā cita tautība

1.

Ieva

1.

TV televizionnaja programma

2.

Privātā Dzīve

2.

TeleProgramma s djadjei Misei

3.

Diena

3.

Rīgas Santīms

4.

SestDiena

4.

Vestji Segodna

5.

Latvijas Avīze

5.

Subbota

Nacionālie dienas laikraksti, salīdzinot ziemas un rudens pētījuma periodus, ir saglabājuši līdzīgas pozīcijas:

Mērķa grupā latvieši

Mērķa grupā cita tautība

1.

Diena

1.

Vestji Segodna

2.

Latvijas Avīze

2.

Chas

3.

Neatkarīgā Rīta Avīze

3.

Biznes & Baltija

4.

Vakara Ziņas

4.

Telegraf

5.

Rīgas Balss

5.

Diena

Kopumā Latvijas iedzīvotāju lasīšanas ieradumu vispārējās tendences ir stabilas.

Nacionālā Mediju Pētījuma / Pavasaris 2005 rezultāti būs pieejami 2005. gada 19. maijā.

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv