Radioauditoriju pētījums tika veikts no 2004. gada 18. oktobra līdz 2005. gada 6. februārim. Šajā periodā radio dienasgrāmatas aizpildīja 2194 respondenti – Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem ziemas periodā vidēji 86 % Latvijas iedzīvotāju radio ir klausījušies vismaz vienu reizi nedēļā. Salīdzinot pētījuma periodu “Ziema 2004/2005” un “ Rudens 2004” rezultātus, var secināt, ka ziemas periodā radio klausītāju skaits nav būtiski mainījies, salīdzinot ar rudens periodu, bet ir būtiski lielāks, salīdzinot ar pagājušā gada ziemas periodu, kad kopējais klausītāju skaits bija 82 %.

Darba dienās radio ir klausījušies 85 % iedzīvotāju, bet brīvdienās – 67 % iedzīvotāju. Viens radioklausītājs klausījies radio vidēji 292 minūtes jeb 4 stundas un 52 minūtes dienā.

Latvijā kopumā, salīdzinot radiostaciju kopējo nedēļas auditoriju, visvairāk klausītāju ir Latvijas Radio 2 (34 %), Radio SWH (22 %) un Latvijas Radio 1 (21 %) . Skat. 1. grafiku.

1. grafiks. Radiostaciju sarindojums pēc kopējās nedēļas auditorijas (%) Latvijā 2004. g. / 2005. g. ziemāSaskaņā ar pētījuma rezultātiem ziemas periodā Rīgā vidēji 80 % iedzīvotāju radio ir klausījušies vismaz vienu reizi nedēļā. Salīdzinot pētījuma periodu “Ziema 2004/2005” un “ Rudens 2004” rezultātus, var secināt, ka ziemas periodā radioklausītāju rīdzinieku skaits nav būtiski mainījies, salīdzinot ar rudens periodu (84 %), bet ir būtiski lielāks, salīdzinot ar pagājušā gada ziemas periodu, kad kopējais klausītāju skaits bija 76 %.

Darba dienās radio ir klausījušies 79 % iedzīvotāju, bet brīvdienās – 59 % rīdzinieku. Viens radioklausītājs klausījies radio vidēji 290 minūtes jeb 4 stundas un 50 minūtes dienā.

Rīgā šajā periodā pēc kopējā nedēļas klausītāju skaita līderi ir SWH+ 105,7 FM (27 %), Radio MIX FM 102,7 (23 %), Radio PIK 100 FM (22 %). Skat. 2. grafiku.

2. grafiks. Radiostaciju sarindojums pēc kopējās nedēļas auditorijas (%) Rīgā 2004. g. / 2005. g. ziemā


 

Aplūkojot, kā sadalās klausīšanās laiks, kas veltīts katrai no radiostacijām, Latvijā klausītākās ir nacionālās apraides stacijas Latvijas Radio 2 (24 %), Latvijas Radio 1 (13 %) un Radio SWH (8 %). Skat. 3. grafiku.

3. grafiks. Klausīšanās laika sadalījums Latvijā 2004. g. / 2005. g. ziemā.


Rīgā šajā periodā pēc klausīšanās laika sadalījuma līderi ir SWH+ 105,7 FM (13 %), MIX FM 102,7 (10 %), Latvijas Radio 1 (10 %). Skat. 4. grafiku.


4. grafiks. Klausīšanās laika sadalījums Rīgā 2004 g. / 2005. g. ziemā.Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv