TNS BMF Radio auditoriju pētījums tika veikts no 2005. gada 7. februāra līdz 8.maijam. Šajā periodā radio dienasgrāmatas aizpildīja 2257 respondenti – Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem.

Saskaņā ar pētījuma rezultātiem ziemas periodā vidēji 88 % Latvijas iedzīvotāju radio ir klausījušies vismaz vienu reizi nedēļā. Salīdzinot pētījuma periodu „ Pavasaris 2005” un „ Ziema 2004/2005” rezultātus, var secināt, ka pavasara periodā radioklausītāju skaits nav būtiski mainījies, salīdzinot ar ziemas periodu, bet ir būtiski lielāks, salīdzinot ar pagājušā gada pavasara periodu, kad kopējais klausītāju skaits bija 81 %.

Darba dienās radio ir klausījušies 86 % iedzīvotāju, bet brīvdienās – 70 % iedzīvotāju. Viens radioklausītājs klausījies radio vidēji 272 minūtes jeb 4 stundas un 32 minūtes dienā.

Latvijā kopumā, salīdzinot radiostaciju kopējo nedēļas auditoriju, visvairāk klausītāju ir Latvijas Radio 2 (34 %), Latvijas Radio 1 (23 %) un Radio SWH (21 %). Skat. 1. grafiku.

1. grafiks. Radiostaciju sarindojums pēc kopējās nedēļas auditorijas ( %) Latvijā 2005. g. pavasarī.


Saskaņā ar pētījuma rezultātiem pavasara periodā Rīgā vidēji 84 % iedzīvotāju radio ir klausījušies vismaz vienu reizi nedēļā. Salīdzinot pētījuma periodu “Pavasaris 2005” un “Ziema 2004/2005” rezultātus, var secināt, ka pavasara periodā radioklausītāju rīdzinieku skaits nav būtiski mainījies, salīdzinot ar ziemas periodu (80 %).

Darba dienās radio ir klausījušies 83 % rīdzinieku, bet brīvdienās – 62 % rīdzinieku. Viens radioklausītājs klausījies radio vidēji 260 minūtes jeb 4 stundas un 20 minūtes dienā.

Rīgā šajā periodā salīdzinot radiostaciju kopējo nedēļas auditoriju, visvairāk klausītāju ir Radio SWH+ (28 %), Radio MIX FM (20 %) un Radio SWH (20 %). Skat. 2. grafiku.

2. grafiks. Radiostaciju sarindojums pēc kopējās nedēļas auditorijas ( %) Rīgā 2005. g. pavasarī.


Aplūkojot, kā sadalās klausīšanās laiks, kas veltīts katrai no radiostacijām, Latvijā klausītākās ir nacionālās apraides stacijas Latvijas Radio 2 (27 %), Latvijas Radio 1 (12 %) un Radio SWH (8 %). Skat. 3. grafiku.

 

3. grafiks. Klausīšanās laika sadalījums Latvijā 2005. g. pavasarī.


Rīgā klausītākās ir Radio SWH+ (17 %), Latvijas Radio 2 (10 %) un Latvijas Radio 4 (9 %). Skat. 4. grafiku.

4. grafiks. Klausīšanās laika sadalījums Rīgā 2005. g. pavasarī.

Papildus informācijai:

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv