TNS BMF ir apkopojusi Nacionālā Mediju Pētījuma / Pavasaris 2005 rezultātus (31.01.2005 – 01.05.2005). Šajā periodā ar datorizētas tiešās intervijas (CAPI) palīdzību ir aptaujāti 1313 respondenti vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Nacionālā Mediju Pētījuma / Pavasaris 2005 rezultāti liecina, ka 98,0  % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir lasījuši vismaz vienu no aptaujā iekļautajiem 270 preses izdevumiem.

Preses izdevumu grupu patēriņā saglabājas stabilas ilgtermiņa tendences. Šajā pavasarī, līdzīgi kā ziemas pētījumā, vidēji 48,3  % Latvijas iedzīvotāju ir lasījuši vai caurskatījuši vismaz vienu nacionālo dienas laikrakstu dienā (skatīt 1. grafiku). Savukārt, vismaz vienu no reģionālajiem izdevumiem pavasarī lasījuši 50,5  % Latvijas iedzīvotāju (salīdzinājumam ziemā – 48,7 %).

Vismaz vienu nedēļas izdevumu (laikrakstu pielikumus, nedēļas avīzes un nedēļas žurnālus) nedēļas laikā izlasa 82,8 % iedzīvotāju, kas ir līdzīgi kā ziemas periodā (83,6  %). Salīdzinot ar ziemas periodu, nedaudz paaugstinājies reģionālo izdevumu un dienas laikrakstu pielikumu lasīšanas rādītājs. Dienas laikrakstu pielikumu lasīšanas pieaugumu var skaidrot ar jauno Latvijas Avīzes pielikumu parādīšanos – Auto. Vaļasprieks, Izglītība.Karjera, Māja.Vide, Veselība, Ziņnesis. Pavasara perioda vienā nedēļā vidēji 43,7  % iedzīvotāju ir lasījuši vismaz vienu laikrakstu iknedēļas pielikumu, 54  % – vismaz vienu nedēļas laikrakstu, bet 48  % – vismaz vienu nedēļas žurnālu.

1. grafiks: Preses izdevumu grupu vidējā auditorija, %

Šajā pētījuma periodā vidēji 46,0  % iedzīvotāju izlasīja vismaz vienu mēneša žurnālu mēnesī, bet 8  % – vismaz vienu ceturkšņa žurnālu ceturksnī. Šie rādītāji, salīdzinot ar ziemas periodu, ir iepriekšējā perioda līmenī.

Analizējot, cik preses izdevumu numurus lasa vai caurskata vidēji viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 74 gadiem, jāsecina, ka pieaugums ir vērojams laikrakstu pielikumu grupā – pavasarī viens iedzīvotājs izlasa 1,3 laikraksta pielikumu dienā (skatīt 2. grafiku).

2. grafiks: Izlasīto preses izdevumu numuru skaits vidēji vienam Latvijas iedzīvotājam vecumā no 15 līdz 74 gadiem


Nacionālā Mediju Pētījuma / Pavasaris 2005 rezultāti liecina, ka 5 lasītākie preses izdevumi pēc viena numura vidējās auditorijas ir sekojoši (pavasara periodā salīdzinājumā ar ziemu izmaiņu nav):

 

Mērķa grupā latvieši

Mērķa grupā cita tautība

1.

Ieva

1.

TV televizionnaja programma

2.

Privātā Dzīve

2.

TeleProgramma s djadjei Misei

3.

Diena

3.

Rīgas Santīms

4.

SestDiena

4.

Vestji Segodna

5.

Latvijas Avīze

5.

Subbota

Nacionālie dienas laikraksti, salīdzinot ziemas un rudens pētījuma periodus, ir saglabājuši līdzīgas pozīcijas ar izmaiņām vienīgi mērķa grupā „cita tautība”:

 

Mērķa grupā latvieši

Mērķa grupā cita tautība

1.

Diena

1.

Vestji Segodna

2.

Latvijas Avīze

2.

Chas

3.

Neatkarīgā Rīta Avīze

3.

Telegraf

4.

Vakara Ziņas

4.

Diena

5.

Dienas Bizness

5.

Biznes & Baltija

Kopumā Latvijas iedzīvotāju lasīšanas ieradumu vispārējās tendences ir stabilas.

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv