Saskaņā ar TNS Baltijas Datu nama šī gada martā veiktā pētījuma datiem vairāk nekā 3/5 Latvijas iedzīvotāju (63 % jeb ~1 145 000 Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem) Lieldienās atpūtīsies.

Latvijas iedzīvotāji Lieldienās galvenokārt atpūtīsies un apciemos radus un draugus

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem (63 %) Lieldienās atpūtīsies un apciemos radus vai draugus (59 %). Lieldienās atpūsties plāno galvenokārt strādājošie (67 %), vīrieši (67 %), jaunieši vecuma grupā no 15 līdz 34 gadiem (69 %–71 %), latvieši (66 %) un rīdzinieki (69 %). Savukārt apciemot radus un draugus biežāk plāno sievietes (63 %), respondenti vecuma grupā no 25 līdz 54 gadiem (61 %–69 %), rīdzinieki (57 %) un citās pilsētās dzīvojošie (68 %).

Latvijas iedzīvotāju, vecumā no 15 – 74, izvēlētais Lieldienu pavadīšanas veids (%)

Gandrīz 2/5 Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem (39 %) Lieldienas plāno pavadīt atbilstoši tradīcijām. Visbiežāk to plāno darīt sievietes (44 %), vecāka gadagājuma respondenti vecuma grupā no 45 līdz 74 gadiem (45 %), latvieši (42 %), rīdzinieki (40 %) un citās pilsētās dzīvojošie respondenti (44 %).

Savukārt mazliet mazāk nekā trešā daļa respondentu Lieldienās plāno apmeklēt dievkalpojumu (31 %). Dievkalpojumus galvenokārt plāno apmeklēt sievietes (39 %), respondenti vecuma grupā no 35 līdz 74 gadiem (30 %–43 %), cittautieši (40 %), pensionāri (43 %), rīdzinieki (36 %), citās pilsētās (38 %) un Latgales reģionā (51 %) dzīvojošie respondenti.

Latvijas iedzīvotāji Lieldienās krāso olas un rīko olu kaujas

Absolūtais vairākums Latvijas iedzīvotāju vecuma grupā no 15 līdz 74 gadiem (93 %) Lieldienās krāso olas. Tāpat gandrīz 4/5 respondentu (79 %) Lieldienās rīko olu kaujas. Gandrīz visas aptaujātās sievietes Lieldienās plāno krāsot olas (98 %), vīrieši pret olu krāsošanu ir mazliet rezervētāki, tomēr arī lielākā daļa vīriešu plāno Lieldienās krāsot olas (87 %). Arī olu kaujās sievietes (81 %) plāno iesaistīties biežāk nekā vīrieši (76 %).

Latvijas iedzīvotāju, vecumā no 15 – 74, tradicionālo Lieldienu aktivitāšu piekopšana (%)

Pārsteidzoši, bet mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju Lieldienās plāno šūpoties (39 %). Šūpoties galvenokārt plāno sievietes (43 %), latvieši (55 %), jaunieši vecuma grupā no 15 līdz 34 gadiem (50 %–56 %), laucinieki (52 %), citās pilsētās (39 %) un Vidzemes reģionā (59 %) dzīvojošie.

Par aptauju

Pētījumu veica TNS Baltijas Datu nams no 2005. gada 9. līdz 13. martam, regulārās Omnibusa aptaujas laikā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 15 līdz 74 gadiem). Latvijas izlase ir reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju kopumam un atspoguļo 1,8 miljonu mūsu valsts iedzīvotāju domas un viedokļus.

Kontaktinformācija:
Intars Āboms,
TNS Baltijas Datu Nams
Tālrunis: 7096300
E-pasts: Intars.Aboms@tns.lv