Reitings % – vidējais raidījuma skatītāju skaits procentos no visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas vecāki par 4 gadiem
Reitings ‘000 – vidējais raidījuma skatītāju skaits tūkstošos no visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas vecāki par 4 gadiem
Share % – vidējais raidījuma skatītāju skaits attiecībā pret visiem tā brīža TV skatītājiem
Reach % – kopējais sasniegtais raidījuma skatītāju skaits procentos no visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas vecāki par 4 gadiem
Reach ‘000 – kopējais sasniegtais raidījuma skatītāju skaits tūkstošos no visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas vecāki par 4 gadiem

Kontakti

Mārtiņš Traubergs
t  7096330
e martins.traubergs@tns.lv