Eiropas Savienībā vietējo pilsētas transportu – tramvajus, autobusus, utt. visbiežāk izmanto Latvijas pilsoņi. Saskaņā ar TNS Latvia Latvijas pilsoņu pētījumu, kas veikts šī gada februāri-martā starptautiskā pētījuma Eirobarometer ietvaros, gandrīz 8 no 10 Latvijas pilsoņiem (80 %) 2004.gadā ir izmantojuši vietējo pilsētas transportu. Turpretī, Eiropas Savienībā kopumā tikai nedaudz vairāk kā puse (57 %) pilsoņu ir izmantojuši vietējā pilsētas transporta pakalpojumus.

Salīdzinot ar sabiedrisko transporta izmantošanu Eiropas Savienībā kopumā, Latvijas pilsoņi biežāk izmanto starptautisko autobusu pakalpojumus – par 8 % vairāk nekā Eiropas Savienībā kopumā. Savukārt, ievērojami mazāks ir to pilsoņu skaits, kas izmanto gaisa transporta pakalpojumus – par 17 % mazāk nekā Eiropas Savienībā kopumā. Tas norāda uz to, ka ārzemju ceļojumos Latvijas pilsoņi biežāk dodas ar starptautiskajiem autobusiem, nevis lidmašīnām. Latvijā mazs ir arī to pilsoņu īpatsvars, kas ir izmantojuši prāmju pakalpojumus – 4 %.Vietējo pilsētas transportu visbiežāk izmanto Rīgā un Pierīgā dzīvojošie (83 %-94 %), jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem (94 %) un sievietes (84 %). Savukārt, visretāk sabiedriskā transporta pakalpojumus izmanto lauku teritorijās dzīvojošie (23 %), Vidzemē un Kurzemē (attiecīgi 24 % un 27 %) un vecumā no 25 līdz 39 gadiem (22 %).

Tikai puse Latvijas pilsoņu uzskata, ka sabiedriskā transporta piedāvājums veicina mazāk izmantot personīgo autotransportu

Apmēram puse Latvijas pilsoņu, kas izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus Latvijā, uzskata, ka tā piedāvājums ir pietiekoši pievilcīgs, lai veicinātu mazāk izmantot autotransportu. Turklāt, salīdzinot ar Eiropas Savienību kopumā, Latvijā pilsoņi, kas izmanto sabiedrisko transportu, tā piedāvājumu novērtē labāk.

Vislabāk sabiedriskā transporta piedāvājums ir novērtēts Rīgā. 67 % Rīgā dzīvojošo pilsoņu, kas izmanto pilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumus, uzskata, ka tā piedāvājums ir pietiekami labs un veicina mazāk izmantot personīgo autotransportu. Arī Kurzemē un Zemgalē sabiedriskā transporta piedāvājums pilsētās/pagastos ir novērtēts pietiekami labi (50 % un 52 %). Vissliktāk sabiedriskā transporta piedāvājumu pilsētās/pagastos vērtē Vidzemē un Latgalē (katrā reģionā 56 %).

Sabiedriskā transporta piedāvājums vidējiem un tāliem braucieniem vislabāk novērtēts Kurzemes reģionā. Vairāk kā puse Kurzemē dzīvojošie , kas izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus vidējiem un tāliem braucieniem (55 %), uzskata, ka tā piedāvājums ir pietiekami labs un veicina mazāk izmantot personīgo autotransportu. Pretēja tendence ir vērojama Vidzemē un Latgalē. Vairāk kā puse no pilsoņiem, kas izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus vidējiem un tāliem braucieniem (Vidzemē 55 %, Latgalē 56 %), uzskata, ka sabiedriskā transporta piedāvājums vidējiem un tāliem braucieniem nav pietiekami labs – neveicina mazāk izmantot personīgo autotransportu.

Vislabākā informācija par cenām un noteikumiem Latvijā ir dzelzceļa transportam

Kopumā Latvijas pilsoņi informāciju par sabiedriskā transporta cenām un noteikumiem uzskata par pietiekamu. Vislabāk informācijas pietiekamība tiek novērtēta starppilsētu dzelzceļa transporta un vietējā pilsētas transporta cenām un noteikumiem. Lielākā daļa Latvijas pilsoņu, kas izmanto starppilsētu dzelzceļa un vietējā pilsētas transportu (attiecīgi 83 % un 80 %), piekrīt, ka informācija par cenām un noteikumiem ir pietiekama. Latvijas pilsoņu, kuri izmanto prāmju un gaisa transportu, vidū ir mazāk to īpatsvars, kuri uzskata, ka informācija par šo transporta pakalpojumu cenām un pakalpojumiem ir pietiekama (attiecīgi 76 % un 75 %).

Salīdzinot ar situāciju Eiropas Savienībā kopumā, redzams, ka Latvijas pilsoņi, kuri izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, informāciju par transporta pakalpojumu cenām un noteikumiem Latvijā vērtē labāk.

Latvijā sabiedriskajā transportā par cilvēkiem ar apgrūtinātām pārvietošanās spējām nerūpējas pietiekami labi

Latvijas pilsoņi sabiedriskā transporta (tramvaji, autobusi, vilcieni utt.) uzņēmumu rūpes par cilvēkiem ar apgrūtinātām pārvietošanās spējām biežāk vērtē sliktāk nekā Eiropas Savienībā kopumā. Transporta uzņēmumu attieksme kā pietiekami laba tiek vērtēta tikai tādās nozarēs, kurās galvenokārt darbojas starptautiskie uzņēmumi – prāmju satiksme un gaisa transports (attiecīgi 68 % un 67 %). Vissliktāk par cilvēkiem ar apgrūtinātām pārvietošanās spējām rūpējas pilsētas un dzelzceļa transportā. Apmēram divas trešdaļas Latvijas pilsoņu, kas izmanto pilsētas un dzelzceļa transportu (attiecīgi 68 % un 72 %), uzskata, ka šajos transporta veidos par cilvēkiem ar apgrūtinātām pārvietošanās spējām nerūpējas pietiekami labi.

Kopumā lielākā daļa Latvijas pilsoņu ir apmierināti ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem Latvijā

Ar sabiedriskā transporta pakalpojumiem kopumā Latvijā pilsoņi ir vairāk apmierināti nekā Eiropas Savienībā kopumā. Latvijas pilsoņu vidū, kas izmanto konkrēto transporta pakalpojuma veidu, visapmierinātākie ar pakalpojumu kopumā ir tie, kas izmanto gaisa transporta pakalpojumus (81 %).

Starp tiem, kas izmanto vietējā transporta pakalpojumus, visapmierinātākie ir pilsoņi vecumā no 55 līdz 64 gadiem (74 %) un no 65 līdz 74 gadiem (80 %), kā arī dzīvojošie Vidzemē un Kurzemē (attiecīgi 74 % un 76 %). Visneapmierinātākie ar vietējā pilsētas transporta pakalpojumiem ir jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem (31 %) un dzīvojošie Latgalē (29 %).

Starp tiem, kas izmanto starppilsētu dzelzceļa transporta pakalpojumus, visapmierinātākie ir lauku teritorijās dzīvojošie (71 %), Vidzemē (68 %) un Zemgalē (73 %) dzīvojošie, kā arī pilsoņi vecumā no 55 līdz 64 gadiem (69 %) un no 65 līdz 74 gadiem (73 %). Visneapmierinātākie ar dzelzceļa transporta pakalpojumiem ir pilsoņi, kas dzīvo pilsētās un Pierīgā (attiecīgi 34 % un 35 %). Liela neapmierinātība ar dzelzceļa transporta pakalpojumiem šī pakalpojuma lietotāju vidū ir jauniešiem no 15 līdz 24 gadiem un pilsoņiem vecumā no 40 līdz 54 gadiem vidū – attiecīgi 29 % un 30 %.

Par pētījumu

TNS Latvia 2005. gada februāri-martā veica starptautisko pētījumu Eurobarometer, kura laikā tika aptaujāti 1023 Latvijas pilsoņi vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Par uzņēmumu

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra, un klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs.

Kontakti:

Inta Priedola
TNS Latvia
t 7096319
e inta.priedola@tns.lv