Latvijas pilsoņu apmierinātība ar dzīvi kopumā pieaug – gandrīz 2/3 Latvijas pilsoņu (61 % aptaujāto vecumā no 15 līdz 74 gadiem) ar dzīvi Latvijā ir apmierināti. Salīdzinot ar 2004. gada rudeni, apmierinātības līmenis ir pieaudzis par 6 %, tomēr tas vēl nav sasniedzis Eiropas Savienības kopējo rādītāju – 80 %. Šādu iezīmi rāda šī gada maijā un jūnijā TNS Latvia veiktais starptautiskā pētījuma  Eirobarometer Latvijas pilsoņu pētījums.

Apmierinātība ar dzīvi kopumā Latvijā un Eiropas Savienībā
Vai Jūs kopumā esat ļoti apmierināts, diezgan apmierināts, ne visai apmierināts vai nemaz neesat apmierināts ar savu dzīvi?


Bāze: visi respondenti (Latvijā: n=1015; ES: n=29328)

Eiropas Savienībā kopumā pilsoņu apmierinātība ar dzīvi, salīdzinot ar 2004. gada rudeni, ir saglabājusies tāda pati. Lielākā daļa Eiropas Savienības pilsoņu savu dzīvi vērtē pozitīvi un ir apmierināti ar to (80 %).

Latvijā uz dzīvi nākotnē cilvēki raugās optimistiskāk nekā Eiropas Savienībā

Salīdzinot ar situāciju Eiropas Savienībā, redzams, ka Latvijā pilsoņi uz nākotni raugās optimistiskāk nekā Eiropas Savienībā – Latvijā ir lielāks to pilsoņu skaits, kas uzskata, ka nākamie 12 mēneši gan personīgajā dzīvē, gan valstī būs labāki. Apmēram 2/5 Latvijas pilsoņu (42 %) uzskata, ka viņu dzīve nākamajos 12 mēnešos uzlabosies. To, ka ģimenes finansiālais stāvoklis nākamajos 12 mēnešos varētu uzlaboties, atzīst vairāk nekā trešā daļa Latvijas pilsoņu (34 %).

Eiropas Savienībā kopumā vispesimistiskākais skatījums ir uz nodarbinātību un perspektīvām darba vietā (37 % un 42 %). Latvijā tik liels negatīvs nākotnes skatījums uz šīm sfērām nav. Apmēram ceturtā daļa Latvijas pilsoņu (26 %) uzskata, ka nākamajos 12 mēnešos varētu pasliktināties ekonomiskā situācija Latvijā.

Salīdzinot ar situāciju Eiropas Savienībā kopumā, redzams, ka Latvijā pilsoņi ir pesimistiskāk noskaņoti attiecībā uz nodarbinātības iespējām. Piektā daļa Latvijas pilsoņu domā, ka nodarbinātības iespējas nākotnē pasliktināsies, kamēr Eiropas Savienībā kopumā šādu pilsoņu īpatsvars ir tikai 9 %.

Tomēr lielākā daļa Latvijas pilsoņu (40–47 %) uzskata, ka situācija gan personīgajā dzīvē, gan sabiedrībā paliks nemainīga. Salīdzinot Eiropas Savienību un Latviju, vērojams, ka Eiropas Savienībā ir lielāks to cilvēku īpatsvars, kuri uzskata, ka ne personīgajā dzīvē, ne sabiedrībā nekas nemainīsies.

Cerības saistībā ar nākamajiem 12 mēnešiem Eiropas Savienībā un Latvijā
Kādas ir Jūsu cerības saistībā ar nākamajiem12 mēnešiem attiecībā uz …?

Bāze: visi respondenti (Latvijā: n=1015; ES: n=29328)

Eiropā visvairāk uztraucas par bezdarbu, Latvijā – cenu pieaugumu 

Kaut arī lielākā daļa Eiropas Savienības pilsoņu, t. sk. arī Latvijas, ir apmierināti ar savu dzīvi kopumā un ir relatīvi optimistiski noskaņoti attiecībā uz nākotni, noskaņojums par atsevišķām sfērām ir pesimistiskāks.

Eiropas Savienībā bezdarbs tiek minēts kā galvenā problēma, ar kuru jāsaskaras, – apmēram puse Eiropas Savienības pilsoņu (50 %) satrauc šī problēma. Eiropas Savienības pilsoņu raizes par bezdarbu kopš 2003. gada ir augušas par 9 %. Salīdzinot ar 2004. gada rudeni, pilsoņu skaits, kurus satrauc bezdarba problēma, ir pieaudzis par 4 %. Tāpat kā 2004. gadā uztraukums par bezdarbu visvairāk ir vērojams jauno dalībvalstu pilsoņu vidū.

Apmēram ceturtā daļa Eiropas Savienības pilsoņu vēl min tādas problēmas kā ekonomiskā situācija un noziedzība (27 % un 23 %). Arī veselības aprūpe, cenu pieaugums, imigrācija, pensijas un terorisms (10–17 %) tiek minētas kā problēmas, ar ko jāsaskaras Eiropas Savienības pilsoņiem.


Galvenās problēmas, ar kurām jāsaskaras Eiropas Savienībā

Kādas, Jūsuprāt, ir 2 svarīgākās problēmas, ar kurām pašreiz saskaras Jūsu valsts?

 

Bāze: visi respondenti ES, n=29328

Pavisam citas tendences vērojamas, aplūkojot Latvijas pilsoņu vērtējumu. Cenu pieaugums ir vislielākā problēma, ar kuru jāsaskaras Latvijai, – mazliet vairāk nekā puse Latvijas pilsoņu (55 %) to min kā vienu no svarīgākajām problēmām. Turklāt šīs problēmas nozīmīgums Latvijas pilsoņu vērtējumā pēdējā pusgada laikā ir būtiski pieaudzis – par 10 %.

Otra svarīgākā problēma, ar kuru šobrīd Latvijā ir jāsaskaras, ir bezdarbs – apmēram trešā daļa Latvijas pilsoņu (35 %) bezdarbu minējuši kā vienu no svarīgākajām problēmām Latvijā. Apmēram ceturtā daļa Latvijas pilsoņu (25–26 %) uzskata, ka problēma ir arī ekonomiskā situācija Latvijā un veselības aprūpe. Tomēr jāatzīmē, ka pēdējo 6 mēnešu laikā par 5 % ir samazinājies to Latvijas pilsoņu skaits, kas uzskata, ka viena no svarīgākajām problēmām ir veselības aprūpe.

Kā problēmas, ar ko jāsaskaras Latvijas pilsoņiem, tiek minētas arī noziedzība un pensiju sistēma (13–15 %).

Galvenās problēmas, ar kurām jāsaskaras Latvijā
Kādas, Jūsuprāt, ir 2 svarīgākās problēmas, ar kurām pašreiz saskaras Jūsu valsts?

 

Bāze: visi respondenti Latvijā, n=1015

 Par pētījumu

TNS Latvia 2005. gada maijā un jūnijā veica starptautisko pētījumu Eurobarometer, kura laikā tika aptaujāti 1015 Latvijas pilsoņi vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Par uzņēmumu

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra, un klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, “noslēpumainā” klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs.

Kontakti:

Inta Priedola
TNS Latvia
t 7096319
e inta.priedola@tns.lv