Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia ir apkopojusi rezultātus par preses auditorijas pētījuma vasaras periodu. „Nacionālais Mediju Pētījums: prese / Vasara 2005” tika veikts no 2005.gada 2.maija līdz 31.jūlijam. Šajā periodā ar datorizētas tiešās intervijas (CAPI) palīdzību ir aptaujāti 1294 respondenti vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Kā norāda TNS Latvia preses auditorijas pētījuma vadītājs Jānis Krauklis, preses izdevumu patēriņš dažādās preses izdevumu grupās palicis līdzīgs kā iepriekšējā periodā, vienīgi vērojams neliels nedēļas žurnālu lasīšanas pieaugums (skat. 1. tabulu).

1. tabula: Preses izdevumu patēriņš pa grupām (% Latvijas iedzīvotāju, kas lasījuši vai caurskatījuši vidēji vienu preses izdevumu – Cover)

Šajā pētījuma periodā vidēji 47  % iedzīvotāju izlasīja kaut vienu dienas laikrakstu dienā, 55  % – kaut vienu nedēļas laikrakstu nedēļā, 52  % – kaut vienu nedēļas žurnālu nedēļā, 47  % – kaut vienu mēneša žurnālu mēnesi, bet 7  % – kaut vienu ceturkšņa žurnālu ceturksnī.

1. grafiks: Preses izdevumu grupu vidējā auditorija, % (Cover)

 

Analizējot, cik preses izdevumu numurus lasa vai caurskata vidēji viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 74 gadiem, jāsecina, ka nav vērojamas izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo periodu (skatīt 2. grafiku) – tā, piemēram, vidēji viens Latvijas iedzīvotājs izlasa 1,3 mēneša žurnālus mēnesī.

2. grafiks: Izlasīto preses izdevumu numuru skaits vidēji vienam Latvijas iedzīvotājam vecumā no 15 līdz 74 gadiem

 

TOP 6 lasītākie preses izdevumi pēc viena numura vidējās auditorijas (Cover)

TOP 6 lasītākie nacionālie dienas laikraksti pēc viena numura vidējās auditorijas (Cover)

Kopumā pētījuma rezultāti liecina, ka 98 % Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem ir lasījuši vismaz vienu no aptaujā iekļautajiem 279 preses izdevumiem, kas ir ekvivalents iepriekšējam pētījuma periodam.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir vadošā pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra, un klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv