Mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia sadarbībā ar Latvijas Reklāmas Asociāciju ir sagatavojusi reklāmas tirgus pārskatu par šā gada pirmajiem sešiem mēnešiem.

Kopējais 2005.gada 1. pusgada reklāmas tirgus apjoms, salīdzinot ar šo pašu periodu 2004. gadā, ir pieaudzis par 17 %, sastādot 27,9 miljonus latu.

Procentuāli straujākais reklāmas apjomu pieaugums, salīdzinot ar 2004. gada pirmo pusgadu, ir vērojams interneta reklāmas tirgū (+80 %), kas naudas izteiksmē ir no 0,4 miljoniem uz 0,7 miljoniem latu. TV un vides reklāmu apjoms ir palielinājies par 21 %, bet radio reklāmas apjoma pieaugums ir 20 %.

No kopējā reklāmas apjoma vislielāko daļu sastāda TV reklāma (38 %), otrs lielākais reklāmas apjoms ir avīzēs (28 %), kam seko reklāma žurnālos (14 %).

Ņemot vērā precizējumus kino reklāmas uzskaitē, šā gada pirmais pusgads var tikt uzskatīts par atskaites punktu nākamo reklāmas apjomu apkopojumu salīdzinājumam. Kino reklāma šobrīd sastāda 1 % no kopējā reklāmas tirgus Latvijā.

 

Salīdzinājumam, uz šo brīdi publicētie reklāmas tirgus apjomu novērtējumi tuvākajās valstīs šā gada pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2004.gada pirmo pusgadu: Krievijā +28 %, Igaunijā +13 %, Somijā +4.4 % 

TNS Latvia mediju pētījumu projektu direktors Māris Naglis norāda: „Visās mediju grupās ir vērojams stabils reklāmas apjomu pieaugums. Interneta reklāmas tirgum ir salīdzinoši augstāks rādītājs (+80 %), kas, protams, ir jāizvērtē arī no šā brīža apjoma absolūtos skaitļos (0,7 mlj. LVL). 
Noteikti jāmin, ka neskatoties uz avīžu grupas nedaudz zemāku pieauguma rādītāju, arī šis grupas reklāmas tirgus I. pusgadā ir vērtējams kā veiksmīgs. Galvenais rezultātu ietekmējošais faktors ir lielais izdevumu skaits, kur, lai arī atsevišķiem izdevumiem vai izdevniecībām pirmais 2005.gada pusgads vērtējams kā ļoti labs, vidējais šīs mediju grupas reklāmas ieņēmumu apjoma pieaugums sastāda minētos 7 %. Būtiskāko pieauguma daļu šajā grupā veido latviešu valodā iznākošās avīzes. Turklāt, lielā izdevumu skaita dēļ šai grupai ir salīdzinoši komplicētāks process kopējo reklāmas apjomu novērtēšanai, un, ņemot vērā veiktos uzlabojumus un papildinājumus informācijas apkopošanā un sadarbībā ar plašāku mediju loku,  2005.gada kopējie rādītāji tiek prognozēti ievērojami augstāki.”

Mediju aģentūras Mediapool direktors Valdis Tilgalis reklāmas tirgus stabilo pieaugumu, vērtējot gan naudas izteiksmē, gan sekundēs un kvadrātcentimetros, skaidro ar to, ka būtiski pieaug tieši to vietējo reklāmdevēju investīcijas, kas arī iepriekš bija aktīvi darbojušies reklāmas jomā. Tas savukārt ļauj secināt, ka aktīvajiem reklāmdevējiem ir iespēja vēl lielākai izaugsmei.
V.Tilgalis uzsver: „Reklāmas apjomu pieaugumu, protams, rada arī mediju inflācija un konkurence. Mediju inflācija rodas no arvien pieaugošiem reklāmas apjomiem medijos un mediju nepieciešamību paaugstināt pakalpojumu cenas, lai iekļautos likumu un vispārpieņemtajās normās. Savukārt konkurences dēļ vēl arvien parādās jauni reklāmdevēji medijos, kas agrāk šajā lauciņā īpaši nedarbojās. Taču līdzko tuvākais konkurents nozarē ir sācis investēt līdzekļus aktīvās reklāmas kampaņās un tā bizness sāk strauji attīstīties, nākas pieņemt spēles noteikumus un domāt par aktivitātēm reklāmas jomā.” Investīciju pieaugumu internetā un televīzijā V. Tilgalis skaidro ar cenu pieaugumu šajos medijos, kas daļēji veido lielākas nepieciešamās investīcijas, lai sasniegtu šo mediju ieplānotās auditorijas.

TV3 reklāmas pārdošanas direktors Ivars Belte situāciju reklāmas tirgū komentē šādi: „TV kanāliem pirmais pusgads ir bijis veiksmīgs. Neskatoties uz reklāmas cenu kāpumu, pieprasījums pēc reklāmas joprojām ir augsts – TV tirgus palielinājies par 21 %, televīzijām stabili saglabājot līderpozīcijas mediju reklāmas tirgū. Investīcijas TV programmās ir būtiski saasinājušas konkurenci, no kā ieguvēji ir bijuši gan skatītāji, gan, protams, reklāmdevēji. TV reklāmas aizpildījuma pieaugums varētu likt vēl straujāk augt reklāmas izcenojumiem televīzijās arī otrajā pusgadā.”

Reklāmas apjomu pieaugums internetā ir visbūtiskākais – 80 %. TVNET mārketinga direktore Linda Saulīte norāda: „Šī gada attīstības tendences ir pierādījušas, ka internets ir ne tikai pilnvērtīgs medijs, bet ir jau kļuvis par pilnvērtīgu mārketinga un reklāmas instrumentu Latvijā. To apliecina gan augošie reklāmas apjomi interneta medijos, gan, visbūtiskāk, – kvalitāte un daudzpusīgums interneta reklāmas risinājumos.”

JCDecaux Latvija direktore Jeļena Brokāne atzīst, ka vides reklāmai, salīdzinājumā ar 2004. gada pirmo pusgadu, vērojams salīdzinoši neliels pieaugums, bet tuvākajā laikā šo jomu varētu skart vairākas problēmas, jo vides reklāmai nebūs, kur augt – reklāmu nesēju skaits Rīgā ir ierobežots. J. Brokāne prognozē, ka tuvākajā laikā vides reklāmas nesēju skaits Rīgā nepalielināsies, drīzāk iespējams, ka pieaugs vides reklāmas cenas. 

Kontakti:

Māris Naglis
TNS Latvia
Mediju pētījumu projektu direktors
t 7096300
e maris.naglis@tns.lv