Lai gan šovasar skolas vecuma bērni ir nodarbojušies ar dažādām aktivitātēm brīvajā laikā, tomēr visbiežāk Latvijas skolēni savu brīvo laiku ir pavadījuši mājās. Saskaņā ar pētījumu aģentūras TNS Latvia veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultātiem Latvijas skolēnu tradicionālie vasaras brīvlaika pavadīšanas veidi – laika pavadīšana mājās, brīvdienas pie vecvecākiem un strādāšana – joprojām ir populārākie. Tomēr pēdējā laikā savu pozīciju šajā jomā ir iekarojis arī dators – kā norāda bērnu vecāki, ceturtā daļa bērnu vasarā ir spēlējuši datorspēles vai pavadījuši laiku internetā.

Gandrīz katrs otrais Latvijas bērns vasaras brīvlaiku ir pavadījis mājās (42 %). Vasaras brīvlaiku mājās biežāk ir īsinājuši Latgalē un Latvijas pilsētās dzīvojošie bērni. Ja ņem vērā šī pētījuma datus par to, ka Latgalē un pilsētās visā Latvijā ir zemākais bērnu vasaras nodarbinātības rādītājs, iespējams, šajos reģionos bērniem ir grūtāk atrast sev piemērotu darbu vai trūkst informācijas par to.

 

Kopumā vasarā vairāk nekā trešā daļa bērnu (37 %) strādāja algotu darbu, un biežāk strādāja lauku bērni, bērni, kuru vecākiem ir augstākā izglītība, kā arī bērni no ģimenēm, kurās ienākumi uz vienu cilvēku ģimenē ir zemāki par vidējo rādītāju. Tāpat var novērot, ka augstāks vasarā strādājušo bērnu īpatsvars ir Kurzemes un Zemgales reģionā, kā arī ģimenēs, kurās pamatā sazinās latviešu valodā (šīs ģimenes arī biežāk dzīvo laukos).

 

Analizējot tos 40 % ģimeņu, kuru bērni šovasar devās pie vecvecākiem, var novērot, ka pie vecvecākiem savus bērnus biežāk sūtījuši vecāki, kam pašlaik nav vairāk par 34 gadiem, kas šobrīd strādā algotu darbu, kā arī tie, kuru ģimenes ienākumi uz vienu cilvēku ģimenē ir zemāki par vidējo rādītāju. Tas norāda, ka bērnus pie vecvecākiem sūta tie, kam ir mazāk brīva laika nodarboties ar bērniem, un tie, kuri, iespējams, nevar atļauties citas bērnu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

 

Gandrīz katra piektā Latvijas ģimene, kurā ir skolas vecuma bērni, šovasar ir devusies kopīgā ģimenes ceļojumā (18 %). Šādos ceļojumos biežāk devušās tās ģimenes, kurās ir augstāki ienākumi uz vienu cilvēku ģimenē, strādājošu cilvēku ģimenes, kā arī ģimenes, kurās kādam no vecākiem ir augstākā izglītība. Jāpiebilst, ka ģimenēs ar augstākiem ienākumiem bērni retāk ir pavadījuši laiku mājās vai pie datora, spēlējot datorspēles vai sērfojot internetā, ko kopumā ir darījuši bērni no 27 % ģimeņu, kurās ir skolas vecuma bērni. 


Bērnu vasaras nometnes vēl tikai iekaro popularitāti. Kopumā šovasar uz vasaras nometnēm Latvijā savus bērnus ir sūtījuši 11 % vecāku, bet uz vasaras nometnēm ārpus Latvijas – 5 % vecāku. Vēl 5 % ģimeņu kopā ar bērniem atpūtās vasarnīcās vai kādā citā atpūtas vietā.

1. zīm. Skolēnu laika pavadīšanas veids vasarā 
   
Bāze: respondenti, kuriem ir bērni, kas dzīvo ar viņiem un kuri šogad apmeklēs pamatskolu vai vidusskolu, n=134

 

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica no 2005. gada 17. līdz 22. augustam, regulārās CATIbusa aptaujā aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotājus (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) visā Latvijā. Pētījuma izlase ir reprezentatīva Latvijas iedzīvotāju 15 līdz 74 gadu vecumā ģenerālajam kopumam un atspoguļo 1,8 miljonu mūsu valsts iedzīvotāju domas un viedokļus.