. Nozīmīga Eiropas Savienības pilsoņu daļa uzskata, ka ekonomika Eiropā ir mazāk veiksmīga nekā ekonomika ASV un Japānā. Šādus datus uzrāda Eirobarometra pētījums, ko veic Eiropas komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social . Latvijā šo pētījumu veic TNS Latvia .

Eiropiešiem ir atšķirīgi viedokļi par to, vai Eiropas ekonomika ir veiksmīgāka vai mazāk veiksmīga par Ķīnas ekonomiku. Tomēr vairāk ir tādu, kas uzskata, ka Eiropas ekonomika tomēr ir veiksmīgāka. Vispārliecinātākie eiropieši ir par savas ekonomikas pārākumu pār Indijas ekonomiku – 59 % uzskata, ka Eiropas Savienības ekonomika ir veiksmīgāka par Indijas ekonomiku. Jānorāda, ka Ķīnas un Indijas iekšzemes kopprodukts šobrīd pieaug straujāk nekā Eiropas Savienībā, tomēr kopējais iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju vēl joprojām ievērojami atpaliek no vidējā rādītāja Eiropas Savienībā.

Lai arī Latvijas pilsoņiem biežāk ir grūtības salīdzināt Eiropas Savienības ekonomiku ar ASV, Japānas un pārējo valstu ekonomiku, viņu skatījumā parādās līdzīgas tendences.

1. zīm. Eiropas ekonomikas darbības novērtējums salīdzinājumā ar citu valstu ekonomikas darbību

2. zīm. Eiropas ekonomikas darbības novērtējums salīdzinājumā ar citu valstu ekonomikas darbību (Latvijas pilsoņi)

Novērtējot kopējo ekonomisko situāciju Latvijā un pārējā Eiropas Savienībā, 82 % Latvijas pilsoņu uzskata, ka situācija Latvijas ekonomikā ir sliktāka nekā vidēji Eiropas Savienības valstīs. Igaunijas un Lietuvas pilsoņi ir nedaudz optimistiskāki par ekonomikas situāciju savā valstī, bet Polijas un Slovākijas pilsoņi – nedaudz pesimistiskāki nekā Latvijas pilsoņi. Iespējams, ka iedzīvotāju priekšstatus par valsts ekonomisko situāciju lielā mērā ietekmē iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju, kā arī bezdarba līmenis valstī.

3. zīm. Ekonomiskās situācijas savā valstī salīdzinājums ar vidējo situāciju ekonomikā Eiropas Savienības valstīs

Eiropas Savienība – līderis dzīves kvalitātē

Optimistiskāki Eiropas Savienības pilsoņi ir, novērtējot dzīves kvalitāti Eiropā. Salīdzinot ar ASV, Japānu, Ķīnu un Indiju, vairums norāda, ka Eiropā dzīves kvalitāte ir augstāka. Ja, salīdzinot ar ASV un Japānu, samērā bieži ir sastopamas arī pretējas atbildes, tad, salīdzinot Eiropu ar Ķīnu vai Indiju, ievērojami vairāk ir to, kas uzskata, ka dzīves kvalitāte Eiropā ir augstāka.

4. zīm. Dzīves kvalitātes Eiropā salīdzinājums ar dzīves kvalitāti citās valstīs

Viedoklis par dzīves kvalitāti ir atšķirīgs starp vecajām un jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pilsoņi jaunajās dalībvalstīs ir kritiskāk noskaņoti pret dzīves kvalitāti Eiropas Savienībā. Arī starp Latvijas pilsoņiem vairāk ir tādu, kas uzskata, ka dzīves kvalitāte ASV un Japānā ir augstāka nekā Eiropā. Acīmredzot, viņu novērtējumu ir ietekmējis salīdzinājums ar situāciju savā valstī.

5. zīm. Dzīves kvalitātes Eiropā salīdzinājums ar dzīves kvalitāti citās valstīs (Latvijas pilsoņi)

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica no 2005.gada 13. maija līdz 8. jūnijam, aptaujājot 1015 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā. Aptaujas dati tika salīdzināti ar pārējiem saskaņotajiem Eurobarometer pētījumiem, kas tika veikti citās Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā pārējās Baltijas valstīs.

Par TNS Latvia

TNS Latvia ir pilna servisa mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra. Mūsu klientiem tiek nodrošināts plašs pētījumu klāsts – gan patērētāju vajadzību izpēte, uzņēmumu reputācijas un darbinieku apmierinātības novērtēšana, zīmolu atpazīstamības un marku tēla pētījumi, produktu testi, noslēpumainā klienta pētījumi, gan starptautiskiem standartiem atbilstoši mediju (TV, radio, preses, radio, Interneta) auditorijas pētījumi, informācija un analīze par mediju lietošanas ieradumiem un mediju reklāmas apjomiem.

TNS Latvia līdz ar TNS uzņēmumiem Lietuvā un Igaunijā veido lielāko tirgus un sociālo pētījumu centru Baltijas valstīs.

Informāciju sagatavoja:

Reinis Lazda
Projektu vadītājs
t 7096300
e reinis.lazda@tns.lv