TNS Latvia regulārā Nacionālā Mediju Pētījuma: prese rudens pētījuma dati liecina, ka kaut vienu no 277 pētījumā iekļauto izdevumu pēdējiem 6 numuriem ir lasījuši 97 % Latvijas iedzīvotāju vecumā 15-74 gadi. Pētījums tika veikts laika posmā no 01.08.2005 līdz 16.10.2005, šajā periodā ar datorizētas tiešās intervijas (CAPI) palīdzību tika aptaujāti 1294 respondenti visā Latvijā.

Kopumā vērojams neliels preses izdevumu patēriņa samazinājums dažādās preses izdevumu grupās (skat. 1. tabulu un 1. grafiku).

1. tabula: Preses izdevumu patēriņš pa grupām ( % Latvijas iedzīvotāju, kas lasījuši vai caurskatījuši vidēji vienu preses izdevumu – Cover)

Šajā pētījuma periodā vidēji 43  % iedzīvotāju izlasīja kaut vienu dienas laikrakstu dienā, 53  % – kaut vienu nedēļas laikrakstu nedēļā, 53  % – kaut vienu nedēļas žurnālu nedēļā, 44  % – kaut vienu mēneša žurnālu mēnesi, bet 9  % – kaut vienu ceturkšņa žurnālu ceturksnī.

1. grafiks: Preses izdevumu grupu vidējā auditorija, % (Cover)

Analizējot, cik preses izdevumu numurus lasa vai caurskata vidēji viens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 74 gadiem, jāsecina, ka nav vērojamas būtiskas izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo pētījuma periodu (skatīt 2. grafiku). Vidēji viens Latvijas iedzīvotājs izlasa 1,3 mēneša žurnālus mēnesī, 1,1 dienas laikrakstu pielikumu dienā un vidēji vienu nedēļas laikrakstu un žurnālu nedēļā.

2. grafiks: Izlasīto preses izdevumu numuru skaits vidēji vienam Latvijas iedzīvotājam vecumā no 15 līdz 74 gadiem

TOP 5 lasītākie preses izdevumi pēc viena numura vidējās auditorijas (Cover)

TOP 5 lasītākie nacionālie dienas laikraksti pēc viena numura vidējās auditorijas (Cover)

Lasītāko preses izdevumu TOP 5 izdevumu saraksts ir palicis nemainīgs un vērojamas vienīgi preses izdevumu sarindojuma pozīciju izmaiņas. Trīs lasītākie izdevumi mērķauditorijā „latvieši” ir Ieva, Privātā Dzīve, Diena, bet mērķauditorijā „cita tautība” – TV televizionnaja programma, TeleProgramma s djadjei Misei, Rīgas Santīms.

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv