18. novembrī Latvijā tiek atzīmēta Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju zina, kādi svētki tiek svinēti 18. novembrī, un precīzi nosauc, ka tā ir Latvijas Republikas proklamēšanas diena (77 %), liecina TNS Latvia veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja, kas tika veikta 2005. gadā no 27. līdz 30. oktobrim.

Pārējie respondenti vai nu nespēja sniegt konkrētu atbildi, vai arī nosauca citas versijas, piemēram, “tie ir seni latviešu saulgriežu svētki”, “piemiņas diena Rīgas atbrīvošanai no Bermonta karaspēka”, “diena, kad notika 1934. gada K. Ulmaņa valsts apvērsums”, kā arī “tie ir tie paši svētki, kurus padomju režīma laikā svinēja 7. novembrī, bet tagad pārcēla uz 18. novembri”. Ir iedzīvotāji, kuri uzskata, ka 18. novembrī tiek svinēta Lielās Oktobra revolūcijas gadadiena. 

Iedzīvotāji, kuri zina, ka 18. novembrī tiek atzīmēta Latvijas Republikas proklamēšanas diena, biežāk ir iedzīvotāji vecuma grupā no 25 līdz 49 gadiem, ar augstāko izglītību un ar vidējiem ģimenes ienākumiem (no 101 līdz 150 LVL uz vienu ģimenes locekli mēnesī).

1. zīm. Latvijas iedzīvotāju viedoklis par 18. novembra atzīmēšanas iemeslu

Aptuveni divas piektdaļas Latvijas iedzīvotāju 18. novembri izmanto kā parastu brīvdienu, nekā īpaši to neatzīmējot (40 %). Svētkus retāk atzīmē cittautieši un respondenti ar vidējo izglītību. 

Visbiežāk Latvijas Republikas proklamēšanas diena tiek atzīmēta, svinot to kopā ar ģimeni, draugiem (22 %) vai arī apmeklējot 18. novembrim veltītos pasākumus klātienē (20 %). Tāpat vairāk nekā desmitā daļa iedzīvotāju dodas skatīties salūtu (16 %) vai tieši pretēji – paliek mājās un vēro 18. novembrim veltītos raidījumus televīzijā (13 %). Ir iedzīvotāji, kam 18. novembra atzīmēšana saistīta tikai ar karoga izkāršanu pie mājas, kā arī tādi, kam 18. novembris ir parasta darbadiena.

2. zīm. Latvijas iedzīvotāju 18. novembra atzīmēšanas ieradumi

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica 2005. gadā no 27. līdz 30. oktobrim, aptaujājot 500 Latvijas iedzīvotājus (vecumā no 15 līdz 74 gadiem) visā Latvijā.

Informāciju sagatavoja:
Intars Āboms
TNS Latvia

Kontaktinformācija:
Ilze Broka
TNS Latvia
t 7096303
e ilze.broka@tns.lv