No 2005. gada 8. augustam līdz 23. oktobrim TNS Latvia veica radio auditoriju pētījumu „Nacionālais Mediju Pētījums: radio (Rudens 2005)”. Pētījumā radio dienasgrāmatas aizpildīja 2080 respondenti – Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 12 līdz 74 gadiem.

Rudens pētījuma dati liecina, ka šajā pētījuma periodā Latvijā kopumā radio vismaz vienu reizi nedēļā ir klausījušies vidēji 85  % Latvijas iedzīvotāju, vismaz reizi dienā – 66  % Latvijas iedzīvotāju. Salīdzinot pētījumu periodus „ Rudens 2005” un „Vasara 2005” , radio klausītāju skaits nav būtiski mainījies.

Rudens periodā viens radio klausītājs radio ir klausījies vidēji 289 minūtes dienā, kas ir par 15 min. mazāk nekā vasaras periodā. Salīdzinot ar 2004. gada rudens periodu, viena radioklausītāja vidējais klausīšanās laiks dienā nav būtiski izmainījies.

Salīdzinot radiostaciju kopējās nedēļas auditorijas, Latvijā kopumā joprojām visvairāk klausītāju ir Latvijas Radio 2 (33  %), Latvijas Radio 1 (20  %), Radio SWH (20  %) – skat. 1. grafiku.

1. grafiks. Radiostaciju sarindojums pēc kopējās nedēļas auditorijas ( %) Latvijā kopumā 2005. g. rudenī.

Klausīšanās laika sadalījums starp radiostacijām parāda, ka Latvijas iedzīvotāji visvairāk klausās Latvijas Radio 2 (24  %), Latvijas Radio 1 (11  %), Radio SWH (8  %) –s kat. 2. grafiku.

2. grafiks. Klausīšanās laika sadalījums Latvijā kopumā 2005. g. rudenī.

  

Rīgā radio vismaz vienu reizi nedēļā ir klausījušies vidēji 82  % Rīgas iedzīvotāju, vismaz reizi dienā – 63 % rīdzinieku. Salīdzinot pētījumu periodus „ Rudens 2005” un „Vasara 2005” , var secināt, ka radio klausītāju skaits Rīgā nav būtiski mainījies.

Rīgā, tāpat kā Latvijā kopumā, klausīšanās ilgums dienā ir samazinājies. Pētījuma „Rudens 2005” dati liecina , ka Rīgā viens klausītājs radio klausījies vidēji 270 minūtes dienā, kas ir par 38 minūtēm mazāk nekā vasaras periodā. Salīdzinot ar 2004. gada rudens periodu, viena radioklausītāja vidējais klausīšanās laiks dienā nav būtiski mainījies.

Salīdzinot radio kopējās nedēļas auditoriju, Rīgā visvairāk klausītāju ir „Radio SWH+” (28  %), „Latvijas radio 1” (19  %), Radio SWH (19  %) un Radio Skonto (19  %) – s kat. 3. grafiku.

3. grafiks. Radiostaciju sarindojums pēc kopējās nedēļas auditorijas ( %) Rīgā 2005. g. rudenī.

Klausītākās radiostacijas Rīgā pēc klausīšanās laika sadalījuma ir „Radio SWH+” (18  %), „Latvijas radio 2” (11  %), Radio SWH ( 9 %) un Radio Skonto (9  %) – s kat. 4. grafiku.


4. grafiks. Klausīšanās laika sadalījums Rīgā 2005. g. rudenī.

Informāciju sagatvoja:

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv