TNS Latvia veiktais pētījums „Nacionālais Mediju Pētījums: internets (Vasara 2005)” tika veikts no 2005. gada 2. maijam līdz 2005. gada 31. jūlijam, kurā ar datorizētās tiešās intervijas metodi tika aptaujāti 1294 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

Saskaņā ar TNS Latvia veikto pētījumu, 2005. gada vasarā, Internetu Latvijā lietoja 33,9 % iedzīvotāju vecumā no 15-74 gadiem. Kopumā ir vērojams stabils Interneta lietotāju skaita pieaugums –- 2004. gada vasarā Internetu lietoja 27,3 % Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15-74 gadiem – skat. 1.grafiku.

1.grafiks. Interneta lietotāju skaita dinamika. Vasara 2004 – vasara 2005, Lietojuši Internetu pēdējo 6 mēnešu laikā, %, Latvijas iedzīvotāji vecumā 15-74

Apmeklētākie Interneta mediji ir portāls Delfi, kuru dienas laikā vidēji apmeklē 148 tūkstoši Interneta lietotāju; Inbox ar 146 tūkstošiem apmeklētāju un meklēšanas serveris Google – ar vidējo auditoriju 140 tūkstoši dienā – skat. 2. grafiku.

2.grafiks. Interneta mediju sarindojums pēc vidējās vienas dienas auditorijas tūkstošos.

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv