Līdzīgi kā iepriekšējos pavasara un vasaras TNS Latvia veiktajos pētījumos „Nacionālais Mediju Pētījums: internets” aptuveni trešā daļa Latvijas iedzīvotāju 15-74 gadu vecumā ir lietojuši Internetu pēdējo 6 mēnešu laikā. Kopumā rudens pētījumā tika aptaujāti 1290 respondentu visā Latvijā 15-74 gadu vecumā un 32 % jeb 581 tūkstoši bija lietojuši Internetu pēdējo 6 mēnešu laikā, savukārt 27 % jeb 490 tūkstoši – lietojuši internetu regulārāk – pēdējo 7 dienu laikā.

Visaktīvāk Internetu lieto rīdzinieki – pēdējo 6 mēnešu laikā Internetu lietojuši rīdzinieki (43  %), kā arī Vidzemes (32 %) un Kurzemes (29 %) iedzīvotāji, bet vismazāk Interneta lietotāju ir Latgalē – vien 18 % lietojuši Internetu pēdējo 6 mēnešu laikā (skat. 1. grafiku).

1. grafiks. Interneta lietotāju skaits ( %) dažādās mērķagrupās

Internetu lieto aptuveni 35 % latviešu un 27 % cittautiešu, 62 % Latvijas iedzīvotāju ar augstāko izglītību un 73 % ar personīgajiem ienākumiem vairāk kā 200 Ls/mēnesī.

Vērojams arī Interneta mediju auditorijas pieaugums – tā 2004. gada rudens periodā 15 % Latvijas iedzīvotāju 15-74 gadu vecumā apmeklēja vidēji dienā kaut vienu pētījumā iekļauto interneta mediju, savukārt 2005. gada rudenī jau 22 % Latvijas iedzīvotāju.

2. grafiks. Apmeklētāko Interneta lapu TOP 10 pēc vienas dienas vidējās auditorijas (tūkstošos)

Apmeklētākās Latvijas Interneta lapas ir Inbox, Delfi, Draugiem.LV, kā arī starptautiskais meklēšanas serveris Google. Tā Inbox vienas dienas vidējā auditorija ir 156 tūkstoši, Google – 148 tūkstoši, Delfi (latviešu val.) – 145 tūkstoši, Draugiem.LV – 139 tūkstoši.

Elīna Krūze
Tālrunis: 7096303
E-pasts: elina.kruze@tns.lv