Gandrīz uz pusi vairāk Latvijas pilsoņu atbalstītu Ukrainas un nevis Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Šādus datus uzrāda Eurobarometer pētījums, ko veic Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social . Latvijā šo pētījumu veic TNS Latvia .

Lielākā daļa Latvijas Republikas pilsoņu uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu jāturpina paplašināties un savā saimē jāuzņem valstis, kuras vēlas tajā iestāties (74 %) – 30 % no tiem uzskata, ka Eiropas Savienībā būtu jāuzņem pilnīgi visas valstis, kuras vēlas tai pievienoties, un 44 % uzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu paplašināties, uzņemot tikai dažas valstis, kuras vēlas tai pievienoties. Savukārt mazliet vairāk kā desmitā daļa Latvijas Republikas pilsoņu uzskata, ka Eiropas Savienībai vairs nevajadzētu paplašināties (16 %). 

1.       zīm. Latvijas pilsoņu attieksme pret Eiropas Savienības paplašināšanos

Interesanta aina vērojama Latvijas pilsoņu atbildēs uz jautājumu, kuru valstu pievienošanos Eiropas Savienībai viņi atbalstītu. Gandrīz uz pusi vairāk respondentu būtu par Ukrainas (62 %) nevis Turcijas (36 %) pievienošanos Eiropas Savienībai – neskatoties uz to, ka ar Ukrainu tuvākajā laikā nav paredzēts sākt pārrunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, bet ar Turciju šādas sarunas tika sāktas šā gada rudenī. Gandrīz puse respondentu ir pret Turcijas uzņemšanu (44 %) un piektajai daļai nav viedokļa par šo jautājumu (20 %).

Vispozitīvākā attieksme kā pret potenciālām dalībvalstīm ir pret Norvēģiju un Šveici – 78 % Latvijas pilsoņu būtu par šo valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, ja tās izteiktu vēlmi pievienoties. Savukārt pret Albāniju Latvijas pilsoņi ir noskaņoti vēl skeptiskāk kā pret Turciju –tikai aptuveni trešā daļa būtu par šīs valsts dalību Eiropas Savienībā (34 %), kamēr pret – 40 %.

         2. zīm. Latvijas pilsoņu attieksme pret valstu iespējamo pievienošanos Eiropas Savienībai.

Latvijas pilsoņi pētījumā tika aicināti novērtēt dažādus izteikumus saistībā ar Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai.  Redzams, ka faktori, kas Latvijas pilsoņus uztrauc un liek būt piesardzīgiem attiecībā uz Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai, ir saistīti ar cilvēktiesību ievērošanu Turcijā un Turcijas ekonomisko stāvokli – visbiežāk respondentu uzsvēruši, ka, lai Turcija pievienoties Eiropas Savienībai, tai būtu jāsāk sistemātiski ievērot cilvēktiesības un būtu jāuzlabo savs ekonomiskais stāvoklis. Tāpat respondenti salīdzinoši biežāk ir piekrituši tādām izteikumiem kā – Turcijas pievienošanās var nozīmēt risku veicināt imigrāciju uz attīstītākajām Eiropas Savienības valstīm, un Turcijas un Eiropas Savienības valstu kultūras atšķirības ir pārāk ievērojamas, lai pieļautu šādu pievienošanos.

3. zīm. Izteikumu novērtējums saistībā ar Turcijas pievienošanos Eiropas Saveinībai

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica no 2005.gada 13. maija līdz 8. jūnijam, aptaujājot 1015 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā. Aptaujas dati tika salīdzināti ar pārējiem saskaņotajiem Eurobarometer pētījumiem, kas tika veikti citās Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā pārējās Baltijas valstīs.

Informāciju sagatvoja:
Intars Āboms
TNS Latvia
projektu vadītājs

Kontaktinformācija:
Ilze Broka
TNS Latvia
sabiedrisko attiecību koordinatore
t 7096300
e ilze.broka@tns.lv