. Apmēram 40 % eiropiešu uzskata, ka turpmāko 12 mēnešu laikā ekonomiskā un nodarbinātības situācija viņu valstī pasliktināsies (39 %-40 %), nevis uzlabosies (19 %-20 %). Šādus datus uzrāda Eurobarometer pētījums, ko veic Eiropas Komisija sadarbībā ar TNS Opinion & Social . Latvijā šo pētījumu veic TNS Latvia .

Neskatoties uz to, ka eiropieši ir noraizējušies par nodarbinātības iespējām un ekonomisko situāciju valstī, viņi ir drīzāk pozitīvi noskaņoti attiecībā pret savu dzīvi: katrs trešais eiropietis domā, ka viņa dzīvē kopumā turpmākie 12 mēneši būs labāki (35 %) vai paliks tādi paši (49 %), tikai aptuveni katrs desmitais eiropietis domā, ka viņa dzīve varētu pasliktināties (13 %).

1. zīm. Turpmāko 12 mēnešu prognoze Eiropas Savienībā


Latvijas pilsoņi kopumā ir pozitīvāk noskaņoti pret to, ko viņiem nesīs turpmākie 12 mēneši. Līdzīgi kā citi eiropieši, Latvijas pilsoņi vispozitīvāk noskaņoti pret dzīves uzlabošanos kopumā – aptuveni 2/5 respondentu (43 %) uzskata, ka turpmākie 12 mēneši būs labāki vai arī neprognozē nekādas izmaiņas (42 %), vien katrs desmitais respondents domā, ka viņa dzīve turpmāko 12 mēnešu laikā kļūs sliktāka.

Savukārt visbiežāk Latvijas pilsoņi uztraucas par ekonomisko situāciju valstī – gandrīz katrs trešais respondents domā, ka turpmākie 12 mēneši būs sliktāki (30 %), tomēr tajā pašā laikā aptuveni katrs ceturtais respondents uzskata, ka turpmākie 12 mēneši būs labāki (23 %) bet katrs piektais domā, ka nekas būtiski nemainīsies (41 %).

2. zīm. Turpmāko 12 mēnešu prognoze Latvijā



Lūgti nosaukt divas svarīgākās pašlaik valstī pastāvošās problēmas, gandrīz puse Eiropas Savienības pilsoņu kā svarīgāko nosauca bezdarbu (44 %). Interesanti, ka neskatoties uz to, ka bezdarbs vēl joprojām ir biežāk minētā problēma, salīdzinot ar iepriekšējo pētījuma vilni 2005. gada pavasarī, rudens pētījuma vilnī ir novērojams radītāja samazinājums. Nākamās būtiskākās problēmas ir ekonomiskā situācija (26 %) un noziedzība (24 %).

3. zīm. Divas svarīgākās valstī pašreiz pastāvošās problēmas – Top 5 [ES] 
 

Ņemot vērā pēdēja gada laikā piedzīvoto straujo cenu kāpumu, ir tikai likumsakarīgi, ka Latvijas pilsoņiem visnozīmīgākā problēma pašreiz ir cenu pieaugums un inflācija (63 %). Uz pusi mazāks respondentu skaits uzskata, ka viena no nozīmīgākajām problēmā Latvijā ir bezdarbs (29 %). Interesanti, ka, lai arī bezdarbs ir otra biežāk minētā problēma, salīdzinot ar iepriekšējo pētījuma vilni, šis rādītājs ir samazinājies, kas varētu būt izskaidrojams ar to, ka Latvijas iedzīvotāji ir atraduši veidu (piemēram, strādājot ārzemēs), kā pašiem atrisināt šo problēmu. 

4. zīm. Divas svarīgākās valstī pašreiz pastāvošās problēmas – Top 5 [Latvija] 

Par aptauju

Aptauju mediju, tirgus un sociālo pētījumu aģentūra TNS Latvia veica no 2005. gada 14. oktobra līdz 7. novembrim, aptaujājot 1033 Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņus vecumā no 15 līdz 74 gadiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā un spēj sazināties latviešu vai krievu valodā. Aptaujas dati tika salīdzināti ar pārējiem saskaņotajiem Eurobarometer pētījumiem, kas tika veikti citās Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā pārējās Baltijas valstīs.

Kontaktinformācija:
Ilze Broka
TNS Latvia
sabiedrisko attiecību koordinatore
t 7096300
e ilze.broka@tns.lv